Praktické informace

Provozní doba a organizace výuky

Škola včetně školní družiny je pro děti otevřena od 7:00 do 17:00. Výuka začíná v 8:15 a příchod dětí do školy je do 8:00.

Stěžejní části výuky je dopolední tříhodinový pracovní blok s Montessori pomůckami, po kterém následuje oběd, odpočinek, pobyt venku a odpolední blok výuky. V odpolední blocích se věnujeme čtenářským dílnám, hudební a dramatické výchově, pracovním a tvořivým činnostem, ale také např. pohybovým aktivitám. Na výuku angličtiny nás navštěvuje také rodilá mluvčí, pro výuku tělesné výchovy máme k dispozici tělocvičnu na 1. ZŠ Petra Bezruče. Vyzvedávání dětí je možné po skončení výuky ve 13:30. Dále navazuje nabídka aktivit v rámci školní družiny a Montessori centra. Děti mohou navštěvovat např. šachový kroužek, kroužek mladých přírodovědců, jógu, keramiku, němčinu, atleťáček nebo klub deskových her.

Pro děti je velmi důležité si rozšiřovat obzory, poznávat nová místa a získávat zkušenosti mimo školu, proto se snažíme s dětmi jezdit na výpravy do přírody, na různé exkurze či zveme zajímavé hosty přímo k nám do školy. V prosinci například navštívíme firmu BATEX a městskou knihovnu a čeká nás také dvoudenní zimní putování v Beskydech. V lednu zase vyrážíme na šestidenní zimní kurz a třeba v létě nás čeká společný stanový tábor.

Zápis do školy

V průběhu školního roku 2018/2019 přijímáme děti do třídy prvního trojročí (1. – 3. třída). Zápis do první třídy pro školní rok 2019/2020 bude v dubnu 2019, připravujeme podrobnosti. Od prosince 2018 přijímáme přihlášky k zápisu.

Zápis základní školy do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT

O zápis do rejstříku škol intenzivně usilujeme.  K našemu záměru máme pozitivní stanovisko města Frýdku-Místku i Moravskoslezského kraje, v březnu 2019 bychom měli znát také stanovisko ministerstva, které je pro zápis klíčové. V případě neúspěšné žádosti budeme pokračovat jako komunitní škola.

Školné

Školné ve výši 5500,- měsíčně zahrnuje výuku, Montessori a další pomůcky, spotřební a výukový materiál, školní knihovnu a program školní družiny. Účet pro platbu školného je 2001397504 / 2010.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na čísle +420 777 297 382 nebo na adrese michal@skolacampana.cz.