Praktické informace

Zápis do školy

Zápis do první třídy pro školní rok 2019/2020 proběhne 11. a 12. dubna 2019. Ve čtvrtek v čase od 14:00 do 18:30 a v pátek od 13:30 do 17:30. Pro zájemce z řad starších dětí (tento školní rok 1.-5. třída) je připraveno přijímací řízení. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na čísle +420 777 297 382 nebo na adrese michal@skolacampana.cz.

Provozní doba a organizace výuky

Škola včetně školní družiny je pro děti otevřena od 7:00 do 17:00. Výuka začíná v 8:15 a příchod dětí do školy je do 8:00.

Stěžejní části výuky je dopolední tříhodinový pracovní blok s Montessori pomůckami, po kterém následuje oběd, odpočinek, pobyt venku a odpolední blok výuky. V odpolední blocích se věnujeme čtenářským dílnám, hudební a dramatické výchově, pracovním a tvořivým činnostem, ale také např. pohybovým aktivitám. Na výuku angličtiny nás navštěvuje také rodilá mluvčí, pro výuku tělesné výchovy máme k dispozici tělocvičnu na 1. ZŠ Petra Bezruče. Vyzvedávání dětí je možné po skončení výuky ve 13:30. Dále navazuje nabídka aktivit v rámci školní družiny a Montessori centra. Děti mohou navštěvovat např. šachový kroužek, kroužek mladých přírodovědců, jógu, keramiku, němčinu, atleťáček nebo klub deskových her.

Pro děti je velmi důležité si rozšiřovat obzory, poznávat nová místa a získávat zkušenosti mimo školu, proto se snažíme s dětmi jezdit na výpravy do přírody, na různé exkurze či zveme zajímavé hosty přímo k nám do školy. V prosinci jsme například navštívili firmu BATEX a městskou knihovnu a také jsme absolvovali dvoudenní zimní putování v Beskydech. V lednu jsme zase vyrazili na šestidenní zimní kurz, v červnu jedeme na týdenní cyklistický kurz a v létě na tábor.

Zápis základní školy do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT

Naše škola byla v únoru 2019 zapsaná do rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1. 9. 2019. Od školního roku 2019/2020 máme tedy oficiální status základní školy.

Školné

Školné ve výši 5500,- měsíčně zahrnuje výuku, Montessori a další pomůcky, spotřební a výukový materiál, školní knihovnu a program školní družiny. Účet pro platbu školného je 2001397504 / 2010.