O nás

Naše vize

Vytváříme ideální prostředí pro celostní a zdravý rozvoj dětí od 18 měsíců do 6 let. Vycházíme z principů Montessori pedagogického systému, respektujeme vývojové potřeby každého dítěte, dětem věnujeme dostatek pozornosti a pomáháme jim objevovat svět. Mezi naše priority patří respektující a individuální přístup k dítěti, propojení vzdělávání s praktickým životem. Naším cílem je rozvíjet osobnost a potenciál dítěte, samostatnost, umět se rozhodovat, vytrvat, získat sebekázeň, zažít úspěch a vzít v úvahu potřeby druhých. Při výuce postupně přecházíme na bilingvní formu výuky.

Opíráme se o zahraniční i tuzemské zkušenosti, kdy jsme navázali spolupráci s dalšími mezinárodními Montessori školami. Účastníme se vzdělávacích kurzů, výcviků a seminářů , které jsou v souladu s mezinárodní organizací Association Montessori Internationale, která zajišťuje vzdělávání v oblasti Montessori pedagogiky a dohlíží na mezinárodně uznávaný standart Montessori pedagogických principů.

Historie

CAMPANA vznikla v roce 2017 a navazuje na 4 letou historii Rozekvítku – Montessori centra a mateřské školy.

V září 2013  bylo založeno centrum Rozekvítek – centrum pro rodinu, které nabízelo kurzy a aktivity pro rodiče s dětmi od 1 roku do 6 let. Roku 2014 bylo centrum přejmenováno na Rozekvítek – Montessori centrum. V té době jsme byli inspirováni a začali jsme s výchovou a vzděláváním podle pedagogického systému Marie Montessori nejen v kurzech pro rodiče s dětmi, ale i v Miniškolce. Následovalo založení právnické osoby v roce 2015 – Rozekvítek – Montessori centrum a mateřská škola, s.r.o. Tato společnost vznikla pro účely zřízení a provozování soukromé mateřské školy a provozování Montessori centra. Od 1. 9. 2016 je mateřská škola zapsána do Rejstříku škol a školských zařízení. Snažíme se o vytvoření uceleného vzdělávacího komplexu pro děti od 1 roku až do začátku školní docházky.