O nás

Naše vize

Vytváříme ideální prostředí pro celostní a zdravý rozvoj dětí od 18 měsíců do 6 let. Vycházíme z principů Montessori pedagogického systému, respektujeme vývojové potřeby každého dítěte, dětem věnujeme dostatek pozornosti a pomáháme jim objevovat svět. Mezi naše priority patří respektující a individuální přístup k dítěti, propojení vzdělávání s praktickým životem. Naším cílem je rozvíjet osobnost dítěte, samostatnost, umět se rozhodovat, vytrvat, získat sebekázeň, zažít úspěch a vzít v úvahu potřeby druhých. Při výuce postupně přecházíme na bilingvní formu výuky.

Od školního roku 2018/2019 plánujeme otevření Montessori základní školy, abychom mohli v našem záměru dále pokračovat. Základní škola je plánovaná pro děti od 1. do 9. třídy. V prvním roce působení plánujeme otevření třídy prvního trojročí, věkově smíšenou třídu pro děti 6 – 9 let.

Opíráme se o zahraniční i tuzemské zkušenosti, kdy navazujeme spolupráci s dalšími mezinárodními Montessori školami. V červnenci letošního roku jsme se účastnili celosvětového mezinárodního Montessori kongresu (více na www.montessoricongress2017.org), kde jsme načerpali mnoho dalších zkušeností a poznatků a nanavázali další spolupráce pro zahraniční stáže učitelů a v budoucnu i pro žáky naší základní školy.

Historie

CAMPANA vznikla v roce 2017 a navazuje na 4 letou historii Rozekvítku – Montessori centra a mateřské školy.

V září 2013  bylo založeno centrum Rozekvítek – centrum pro rodinu, které nabízelo kurzy a aktivity pro rodiče s dětmi od 1 roku do 6 let. Roku 2014 bylo centrum přejmenováno na Rozekvítek – Montessori centrum. V té době jsme byli inspirováni a začali jsme s výchovou a vzděláváním podle pedagogického systému Marie Montessori nejen v kurzech pro rodiče s dětmi, ale i v Miniškolce. Následovalo založení právnické osoby v roce 2015 – Rozekvítek – Montessori centrum a mateřská škola, s.r.o. Tato společnost vznikla pro účely zřízení a provozování soukromé mateřské školy a provozování Montessori centra. Od 1. 9. 2016 je mateřská škola zapsána do Rejstříku škol a školských zařízení. Snažíme se o vytvoření uceleného vzdělávacího komplexu pro děti od 1 roku až do začátku školní docházky.