Mateřská škola

Mezinárodní Montessori mateřská škola

Jsme jedinou a první soukromou mateřskou školou v Moravskoslezském kraji zapsanou v Rejstříku škol a školských zařízení, kde vzděláváme děti podle pedagogických principů Marie Montessori dle mezinárodně uznávaných standardů organizace Association Montessori Internationale. Celková kapacita mateřské školy je 35 dětí rozdělených do dvou tříd. Třídy jsou heterogenní, věkově smíšené, pro děti od 3 do 6 let, po individuální domluvě přijímáme děti od 2 let.

Velký důraz klademe na důvěru v prostředí, respektující a individuální přístup ke každému dítěti, porozumění vývojovým stádiím dítěte, jeho potřebám i zájmům.

Vybavení třídy a nabídka činností zahrnuje aktivity z praktického života (péče o sebe, své okolí a prostředí), smyslové výchovy, oblasti jazyka, matematiky a kultury. Dáváme dětem podněty k poznávání světa kolem nás. Program mateřské školy je také zaměřen na zkoumání a objevování dějů v přírodě a na ekologický přístup k životu. Děti mají možnost pozorovat cykly a procesy v přírodě i na školní zahradě, která je tvořena v duchu přírodní zahrady, kde si pěstují bylinky, ovoce a zeleninu. Děti mají možnost svobodné volby činností v prostředí přizpůsobeném jejich velikosti a síle. Klademe důraz na rozvoj jemné i hrubé motoriky, dostatek činností a pohybu venku, na celistvý a plnohodnotný vývoj dítěte. Snažíme se, aby co nejvíce věcí a dějů děti viděly v reálném prostředí, aby se naučily chápat souvislosti.  Vedeme je a cíleně podporujeme, aby věci zvládaly co možná nejlépe samy, čímž se zvyšuje jejich nezávislost, sebedůvěra a důvěra v okolí. Ve svém přístupu k dětem využíváme respektující přístup.

Ve věku do 6 let děti nejlépe přijímají jazykové podněty a jazyk vstřebávají zcela přirozeně a s lehkostí, z toho důvodu dětem nabízíme prostředí rozšířené o anglický jazyk, který je dětem předkládáno přirozenou a nenásilnou formou říkanek, básniček, písniček, her a jednoduché komunikace.

 

Praktické informace o školce

Náš tým

 

Naše mateřská škola se zapojila do výzvy „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II“. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo o poskytnutí dotace projektu s názvem „Šablona II – Rozvoj předškolního vzdělávání v MŠ Campana“. Tuto dotaci čerpáme z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci operačního programu „Výzkum, vývoj a vzdělávání“.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Projekt je zaměřen na jedno nebo kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, účastníků, podpora extrakurikulárních neborozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí, účastníků, spolupráce s veřejností.

 

 

Soubory ke stažení

Fotogalerie