Miniškolka

Montessori Miniškolka

„Pomoz mi, abych to dokázalo samo.“

Prostředí Montessori Miniškolky je přizpůsobené potřebám nejmenších dětí, jejich vývoji, velikosti i síle. Vybavení třídy je plné aktivit a pomůcek, které dětem umožňují zdokonalovat se v praktických činnostech, péči o sebe i o prostředí a v poznávání světa kolem nás. Našim cílem je děti podporovat v samostatnosti a nezávislosti.  K dětem přistupujeme individuálně a pomáháme, aby každé z nich naplno rozvíjelo své možnosti. Dětem nabízíme aktivity z oblasti hudby, pracujeme s výtvarným materiálem. Pro rozvoj jazykových dovedností využíváme říkanek, písní, příběhů. Součástí aktivit je i rozvoj jemné i hrubé motoriky. Velký důraz klademe na bezpečí a důvěru v prostředí.

Kapacita Miniškolky je 12 dětí, přijímáme děti od 2 do 3 let. O děti pečují 2 pedagogové (1 pedagog/6 dětí). Pomáháme dětem s osvojením sebeobsluhy, počítáme také s dětmi, které mají plenky.

Miniškolka je provozována pod hlavičkou „Dětské skupiny Campana“ jejímž zřizovatelem je Česká unie letních táborů, z. s. (IČ 09035061, www.dscampana.cz).

Vedle připraveného prostředí uvnitř třídy Miniškolky je pro děti připravena i zahrada, kde mají možnost pečovat o rostliny, sázet, zalévat a pozorovat přírodu. K dispozici je dětem i pískoviště, houpadla a venkovní hrací kuchyňka s domečkem.

Do Montessori Miniškolky můžete děti přihlásit kdykoliv během roku a dle volné kapacity si zvolit počet navštěvovaných dní v týdnu. V případě zájmu nás, pro bližší informace a osobní setkání, kontaktujte na info@skolacampana.cz popř. na čísle 732 691 631.

Praktické informace o miniškolce

Náš tým

 

 

Soubory ke stažení

Fotogalerie