Miniškolka

Montessori Miniškolka

Od 1. září 2018 je Miniškolka nahrazena Montessori dětskou skupinou, více informací ZDE.

Prostředí Montessori Miniškolky je přizpůsobeno potřebám nejmenších dětí, jejich vývoji, velikosti i síle. Vybavení třídy je plné aktivit a pomůcek, které dětem umožňují zdokonalovat se v praktických činnostech, péči o sebe i o prostředí a v poznávání světa kolem nás. Našim cílem je děti podporovat v samostatnosti a nezávislosti. K dětem přistupujeme individuálně a pomáháme, aby každé z nich naplno rozvíjelo své možnosti. Dětem nabízíme aktivity z oblasti hudby, pracujeme s výtvarným materiálem. Pro rozvoj jazykových dovedností využíváme říkanek, písní, příběhů. Součástí aktivit je i rozvoj jemné i hrubé motoriky. Velký důraz klademe na bezpečí a důvěru v prostředí při prvním osamostatňování dětí a jejich zapojení do kolektivu.

Kapacita Miniškolky je 10 dětí, přijímáme děti od 20 měsíců do 3 let. O děti pečují po celou dobu 2 pedagogové. Pomáháme dětem s osvojením sebeobsluhy, počítáme také s dětmi, které mají plenky.

Fotogalerie