Montessori centrum

Připravujeme nabídku pro školní rok 2019/2020, kterou zde naleznete v druhé polovině srpna. Děkujeme za pochopení.

 

V Montessori centru nabízíme vzdělávací aktivity pro rodiče a děti ve věku od 4 měsíců do 6 let. Pro děti od 20 měsíců provozujeme Montessori dětskou skupinu. V průběhu školního roku také pořádáme pro věřejnost přednášky o Montessori vzdělávání v rámci  projektu „Pomáháme školám růst“ a Centra kolegiální podpory pro náš kraj, které u nás vzniklo.

Do většiny kurzů je možné se přihlásit i v průběhu školního roku. V případě dotazů či rezervace místa v kurzech nás neváhejte kontaktovat na hana@skolacampana.cz.

Naše nabídka

Kurzy pro rodiče s dětmi:

Kurzy pro děti:

Montessori pracovna pro rodiče s dětmi od 18 měsíců do 3 let (90minut)

 • Seznámení a práce s Montessori pomůckami, tématický blok aktivit
 • Lektoruje Irene Beatriz Galdová
 • Termíny a místnost: pondělí a středa 10:00 – 11:30 třída Montessori centra v 1. patře budovy
 • Druhé pololetí začínáme v pondělí 4. února 2019

V pečlivě připraveném prostředí Montessori pracovny si mohou rodiče s dětmi vyzkoušet práci s Montessori pomůckami a materiálem. Věnujeme se zde především aktivitám praktického života, který zahrnuje spoustu činností z každodenního života jako je praní, zametání, umývání nádobí, zapínání, vkládání, příprava svačinky apod. Rozvíjíme u dětí smyslové vnímání, jemnou i hrubou motoriku, koordinaci oko – ruka, řečové, hudební i výtvarné dovednosti. Děti se učí soustředěné práci i dokončovat jednotlivé aktivity.

Součástí Montessori pracovny je i blok aktivit připravených k různým tématům se spoustou říkanek, písniček, pohybových a poznávacích her.

V průběhu pracovny mají rodiče možnost získat informace a podněty pro aktivity v domácím prostředí. Děti zde mají možnost zvykat si na kolektiv dětí a dospělých a rozvíjet komunikaci, své sociální kontakty a dovednosti.

Platba za kurz – pololetní platba za 21 lekcí je 3 150,- (150,- za 1 lekci v délce 90minut). Jendorázová lekce (nutno předem domluvit) 200,-.

Hudební škola Yamaha pro děti od 4 měsíců do 7 let

 • Kroužek ve spolupráci s Hudební školou Yamaha
 • Lektoruje Markéta Pituchová
 • Termín a místnost: čtvrtek viz níže, Montessori centrum

Robátka-pro děti od 4 do 18 měsíců- Čt od 10:00

První krůčky k hudbě 1 pro děti od 1,5 do 3 let Čt od 9:00 a od 11:00

První krůčky k hudbě 2 pro děti od 2,5 do 4 let Čt od 15:30

První krůčky k hudbě 3 pro děti od 3,5 do 5 let Čt od 16:30

Rytmické krůčky 1 pro děti od 4,5 do 6 let Čt od 17:30

 • Druhé pololetí začínáme ve čtvtek 7. února 2019

Programy Hudební školy Yamaha spojují několik aktivit do uceleného celku:

– rytmizace písní (lidových i umělých různých žánrů)

– pohyb (ztvárnění písní i skladeb vážné hudby)

– hra na základní Orffovy nástroje (dřívka, rolničky činelky, bubínky, maracas a mnohem více…)

– výtvarná činnost (rozvoj fantazie při dokončování obrázků v našich barevných leporelech)

– od 4,5 let základy hudební nauky a hry na flétnu, práce s boomwhackers, zvonkohrami…

Naše metodiky se zaměřují na rozvoj „kognitivní schopnosti“, tedy vlastnosti, kdy děti dokáží kreativně přiřazovat věci do celků. Naprostá většina dětí má přirozený dostatek schopností, tedy hudebního sluchu, tonálního cítění, hudební paměti a představivosti, předpokladů k hudební tvořivosti a rovněž i vrozený smysl pro rytmus. Rozvíjením rytmického cítění při rytmických hudebních činnostech rozvíjíme nejen hudební schopnosti dítěte, ale i jeho bystrost vnímání, koncentrabilitu, jemnou motoriku a neurosvalovou koordinaci. Hudba podporuje řečové předpoklady. Správné vedení k rytmu dokáže eliminovat řečové vady, podpoří matematické schopnosti a podporuje výuku cizích jazyků. Přijděte vyzkoušet a registrujte se na nezávaznou lekci. Těšíme se na Vás!

Platba za kurz – pololetní platba za 16 lekcí v délce 45minut je 2 240,-.

Odkaz pro registraci on-line – ZDE

Angličtina pro děti (45minut)

 • Výuka probíhá v malých skupinkách (maximální počet je 6-8 dětí)
 • Lektoruje Lucie Svačinková a Mgr. Zuzana Gřundělová
 • Termíny a místnost: ve středu od 15:00, 16:00 a od 17:00 a ve čtvrtek od 15:40, třída Montessori centra
 • Děti jsou rozděleny dle úrovně a věku
 • Druhé pololetí začínáme ve středu 6. února 2019

Angličtinu učíme hravou formou, v malých skupinkách a prostřednictvím všech smyslů. Využíváme senzitivního období dětí, ve kterém je ideální začít s výukou cizího jazyka, děti si jej osvojují přirozeně. Angličtina je podstatnou součástí našich životů, je potřebná pro budoucí profesní život dětí a rozvíjí také jejich osobnost. Výuka probíhá v příjemné atmosféře, při které u dětí aktivně podporujeme proces učení se.

Platba za kurz – pololetní platba za 21 lekcí je 3 570,-.

Keramika pro děti a pro rodiče s dětmi od 2 do 6 let (cca 45minut)

 • Kreativní tvoření s keramickou hlínou a glazurami
 • Lektoruje Leona Vaškebová
 • Termín a místnost pro děti i pro rodiče s dětmi: úterý 16:00 – 16:45, jídelna v 1. patře budovy
 • Druhé pololetí začínáme v úterý 5. února 2019

Pod odborným vedením Leony Vaškebové se děti s rodiči seznámí s prací s keramickou hlínou a glazurami. Děti zde mohou rozvíjet svou fantazii, představivost  a trpělivost. Práce s hlínou také rozvíjí jemnou motoriku a manuální zručnost dětí. Díky souhře rukou a myšlení dochází ke zlepšení mozkových funkcí a zapojení obou hemisfér. Z kurzu keramiky si odnesete spoustu výrobků a radost ze společného tvoření.

Platba za kurz – pololetní platba za 17 lekcí je 1 190,- (od února do května, v červnu budou případně nahrazovány neproběhlé lekce).

Jogínci

 • Jógu nabízíme ve spolupráci s Jógou pod věží
 • Lektoruje Magda Páclová
 • Termíny a místnost: úterý 14:00 – 15:00 (děti od 6 do 10 let), 15:00 – 16:00 (pro děti od 4 do 7 let), tělocvična Montessori centra
 • Druhé pololetí začínáme v úterý 5. února 2019

Jogínci – to je jóga pro všechny zvídavé děti v mateřské škole vedená hravou formou. Děti si při ní zahrají na různá zvířátka, vyslechnou poutavé příběhy a zahrají si hry – a ani si nevšimnou, že během té doby vlastně cvičily. Vydají se s lektorkou třeba do Afriky, kde si zahrají na malá slůňata nebo do Austrálie, kde si pohopsají s klokany. Zároveň se tak třeba dozvědí i něco nového a zajímavého. Celá lekce je samozřejmě vedena tak, aby se pořád jednalo o zdravý pohyb, který dětem přináší radost. Součástí cvičení je tak například i procvičování klenby chodidla, které preventivně působí proti plochonoží.

Platba za kurz – pololetní platba za 21 lekcí je 2 100,-. Jendorázová lekce (nutno předem domluvit) 150,-.

Fotogalerie