Montessori centrum

V Montessori centrum nabízíme vzdělávací aktivity pro rodiče a děti ve věku od 18 měsíců do 10 let. Pro nejmenší děti provozujeme Miniškolku a pravidelné aktivity a akce pro rodiče s dětmi, pro starší děti pak hravé a poznávací zájmové kroužky. Věnujeme se i vzdělávání dospělých formou seminářů a přednášek – nejbližší kurz, který pořádáme je Výchova je IN, více naleznete ZDE. V případě zájmu nás, prosím, kontaktujte na michal@skolacampana.cz.

Naše nabídka pro druhé pololetí školního rok 2017/2018:

Montessori pracovna pro rodiče s dětmi od 18 měsíců do 3 let (90minut)

 • Seznámení a práce s Montessori pomůckami, tématický blok aktivit
 • Lektoruje Irene Beatriz Galdová a Mgr. Michaela Závodná
 • Termíny a místnost: pondělí nebo úterý, 8:30-10:00, 10:30-12:00, třída Montessori centrum v 1. patře budovy
 • Začínáme v pondělí 5. února 2018

V pečlivě připraveném prostředí Montessori pracovny si mohou rodiče s dětmi vyzkoušet práci s Montessori pomůckami a materiálem. Věnujeme se zde především aktivitám praktického života, který zahrnuje spoustu činností z každodenního života jako je praní, zametání, umývání nádobí, zapínání, vkládání, příprava svačinky apod. Rozvíjíme u dětí smyslové vnímání, jemnou i hrubou motoriku, koordinaci oko – ruka, řečové, hudební i výtvarné dovednosti. Děti se učí soustředěné práci i dokončovat jednotlivé aktivity.

Součástí Montessori pracovny je i blok aktivit připravených k různým tématům se spoustou říkanek, písniček, pohybových a poznávacích her.

V průběhu pracovny mají rodiče možnost získat informace a podněty pro aktivity v domácím prostředí. Děti zde mají možnost zvykat si na kolektiv dětí a dospělých a rozvíjet komunikaci, své sociální kontakty a dovednosti.

Platba za kurz – pololetní platba za 20 lekcí je 3000,- (150,- za 1 lekci v délce 90minut). Jendorázová lekce (nutno předem domluvit) 200,-.

Angličtina pro děti od 3 do 10 let (45minut)

 • Výuka probíhá v malých skupinkách (maximální počet je 6 dětí)
 • Lektoruje Lucie Svačinková
 • Termíny a místnost: úterý 16:15-17:00 a 17:15-18:00, středa 15:00-15:45 a 16:30-17:15 a čtvrtek 14:30 – 15:15 a 15:30-16:15, třída Montessori centrum v 1. patře budovy
 • Děti jsou rozděleny dle úrovně a věku
 • Začínáme ve čtvrtek 1. února 2018

Platba za kurz – pololetní platba za 21 lekcí v délce 45minut je 3570,-.

Školní klub pro předškoláky a děti z 1. stupně základní školy (60minut)

 • Klub pro zájemce o Montessori základní školu, kteří si chtějí vyzkoušet Montessori přístupy a seznámit se s budoucími spolužáky a paní učitelkou prvního trojročí
 • Lektoruje Mgr. Gabriela Ptáčníková
 • Termín a místnost: pondělí 16:00-17:00, třída mateřské školy
 • Začínáme v pondělí 5. února 2018

Platba za kurz – pololetní platba za 20 lekcí v délce 60minut je 1600,-.

Keramika pro děti a pro rodiče s dětmi od 2 do 6 let (cca 45minut)

 • Kreativní tvoření s keramickou hlínou a glazurami
 • Lektoruje Leona Vaškebová
 • Termín a místnost pro děti i pro rodiče s dětmi: úterý 16:00 – 16:45, třída mateřské školy
 • Začínáme v úterý 6. února a poslední hodina je 12. června 2018

Pod odborným vedením Leony Vaškebové se děti s rodiči seznámí s prací s keramickou hlínou a glazurami. Děti zde mohou rozvíjet svou fantazii, představivost  a trpělivost. Práce s hlínou také rozvíjí jemnou motoriku a manuální zručnost dětí. Díky souhře rukou a myšlení dochází ke zlepšení mozkových funkcí a zapojení obou hemisfér. Z kurzu keramiky si odnesete spoustu výrobků a radost ze společného tvoření.

Platba za kurz – pololetní platba za 17 lekcí je 1190,-.

Kroužek ochránců přírody pro děti od 2 do 6 let (60minut)

 • Objevování, poznávání a sledování přírody v průběhu ročních období, vyrábění věcí z přírodních materiálů
 • Lektoruje Mgr. Markéte Vařechová
 • Termín a místnost: úterý 15:00 – 16:00, zejména venku v přírodě
 • Začínáme v úterý 27. února 2018 úvodní ukázkovou hodinou zdarma

Platba za kurz – pololetní platba za 17 lekcí je 1190,-.

Amatérští přírodovědci pro děti od 5 do 10 let (90minut)

 • Sledování živé i neživé přírody kolem nás v průběhu celého roku. Děti se dozví, jak se v přírodě správně chovat, co a jak zaznamenávat a studovat. Seznámení s metodami odchytu, sběru a pozorování
 • Lektoruje Mgr. Markéte Vařechová
 • Termín a místnost: středa 15:15 – 16:45, zejména venku v přírodě
 • Začínáme ve středu 7. února 2018 úvodní ukázkovou hodinou zdarma

Platba za kurz – pololetní platba za 20 lekcí je 1800,-.

Fotogalerie