Montessori centrum

 

V Montessori centru nabízíme vzdělávací aktivity pro rodiče a děti ve věku od 4 měsíců do 6 let. Pro děti od 2 let provozujeme Montessori dětskou skupinu. V průběhu školního roku také pořádáme pro veřejnost přednášky o Montessori vzdělávání v rámci  projektu „Pomáháme školám růst“ a Centra kolegiální podpory pro náš kraj, které u nás vzniklo.

Do většiny kurzů je možné se přihlásit i v průběhu školního roku. V případě dotazů či rezervace místa v kurzech nás neváhejte kontaktovat na hana@skolacampana.cz.

Naše nabídka

Kurzy pro rodiče s dětmi:

Kurzy pro děti:

Montessori pracovna pro rodiče s dětmi od 18 měsíců do 3 let (105 minut)

 • Seznámení a práce s Montessori pomůckami, tématický blok aktivit
 • Lektoruje Irene Beatriz Galdová
 • Termíny a místnost: úterý a středa 10:00 – 11:45 třída Montessori centra v 1. patře budovy
 • Začínáme v úterý 1. října a ve středu 2. října 2019
 • Kurzy probíhají od 1. října 2019 do 27. května 2020 (31 lekcí), v době školních prázdnin kurzy neprobíhají

V pečlivě připraveném prostředí Montessori pracovny si mohou rodiče s dětmi vyzkoušet práci s Montessori pomůckami a materiálem. Věnujeme se zde především aktivitám praktického života, který zahrnuje spoustu činností z každodenního života jako je praní, zametání, umývání nádobí, zapínání, vkládání, příprava svačinky apod. Rozvíjíme u dětí smyslové vnímání, jemnou i hrubou motoriku, koordinaci oko – ruka, řečové, hudební i výtvarné dovednosti. Děti se učí soustředěné práci i dokončovat jednotlivé aktivity.

Součástí Montessori pracovny je i blok aktivit připravených k různým tématům se spoustou říkanek, písniček, pohybových a poznávacích her.

V průběhu pracovny mají rodiče možnost získat informace a podněty pro aktivity v domácím prostředí. Děti zde mají možnost zvykat si na kolektiv dětí a dospělých a rozvíjet komunikaci, své sociální kontakty a dovednosti.

Platba za kurz – 31 lekcí / 5 890 Kč

Kurz lze hradit v pololetních splátkách (I. pololetí / 2 850 Kč / 15 lekcí, II. pololetí / 3 040 Kč / 16 lekcí), v ceně je zahrnuta i svačinka dětí.

Nabízíme i jednorázovou lekci, kterou je nutno si předem domluvit.  250 Kč / jednorázová lekce

 

Hudební škola Yamaha pro děti od 4 měsíců do 7 let

 • Kroužek ve spolupráci s Hudební školou Yamaha
 • Lektoruje Zuzana Málková
 • Termín a místnost: čtvrtek viz níže, Montessori centrum
 • Začínáme ve čtvrtek 19. 9. 2019

Robátka-pro děti od 4 do 18 měsíců- Čt od 10:00

První krůčky k hudbě 1 pro děti od 1,5 do 3 let Čt od 9:00 a od 11:00

První krůčky k hudbě 2 pro děti od 2,5 do 4 let Čt od 15:30

První krůčky k hudbě 3 pro děti od 3,5 do 5 let Čt od 16:30

Programy Hudební školy Yamaha spojují několik aktivit do uceleného celku:

– rytmizace písní (lidových i umělých různých žánrů)

– pohyb (ztvárnění písní i skladeb vážné hudby)

– hra na základní Orffovy nástroje (dřívka, rolničky činelky, bubínky, maracas a mnohem více…)

– výtvarná činnost (rozvoj fantazie při dokončování obrázků v našich barevných leporelech)

– od 4,5 let základy hudební nauky a hry na flétnu, práce s boomwhackers, zvonkohrami…

Naše metodiky se zaměřují na rozvoj „kognitivní schopnosti“, tedy vlastnosti, kdy děti dokáží kreativně přiřazovat věci do celků. Naprostá většina dětí má přirozený dostatek schopností, tedy hudebního sluchu, tonálního cítění, hudební paměti a představivosti, předpokladů k hudební tvořivosti a rovněž i vrozený smysl pro rytmus. Rozvíjením rytmického cítění při rytmických hudebních činnostech rozvíjíme nejen hudební schopnosti dítěte, ale i jeho bystrost vnímání, koncentrabilitu, jemnou motoriku a neurosvalovou koordinaci. Hudba podporuje řečové předpoklady. Správné vedení k rytmu dokáže eliminovat řečové vady, podpoří matematické schopnosti a podporuje výuku cizích jazyků. Přijďte vyzkoušet a registrujte se na nezávaznou lekci. Těšíme se na Vás!

Platba za kurz – pololetní platba za 16 lekcí v délce 45minut je 2 320,-.

Odkaz pro registraci on-line https://yamahaprodeti.webooker.eu

 

Angličtina pro děti (45minut)

 • Výuka probíhá v malých skupinkách (maximální počet je 6-8 dětí)
 • Lektoruje Liesbeth Carlebur
 • Termíny a místnost: ve středu od 14:45, 15:45, třída Montessori centra
 • Děti jsou rozděleny dle úrovně a věku
 • Začínáme od 18. 9. 2019

Angličtinu učíme hravou formou, v malých skupinkách a prostřednictvím všech smyslů. Využíváme senzitivního období dětí, ve kterém je ideální začít s výukou cizího jazyka, děti si jej osvojují přirozeně. Angličtina je podstatnou součástí našich životů, je potřebná pro budoucí profesní život dětí a rozvíjí také jejich osobnost. Výuka probíhá v příjemné atmosféře, při které u dětí aktivně podporujeme proces učení se.

Platba za kurz – pololetní platba za II. pololetí 21 lekcí / 3 570 Kč.

Tvořivá dílna pro děti od 3 let

 • Kreativní tvoření s různými materiály
 • Lektoruje Věra Neumannová
 • Termín a místnost pro děti i pro rodiče s dětmi: úterý 16:00 – 16:45, jídelna v 1. patře budovy
 • Začínáme v úterý 8. 10. 2019

Děti se seznámí s prací s různými materiály, zejména s moduritem, samotvrdnoucí hmotou apod., budou používat různé druhy barev, materiálů a technik. Děti zde mohou rozvíjet svou fantazii, představivost  a trpělivost. Tvořivá práce také rozvíjí jemnou motoriku a manuální zručnost dětí. Díky souhře rukou a myšlení dochází ke zlepšení mozkových funkcí a zapojení obou hemisfér. Z Tvořivé dílny si děti odnesou spoustu výrobků a radost ze společného tvoření.

Platba za kurz – pololetní platba za II. pololetí 22 lekcí je 1 540,- Kč

Jogínci

 • Jógu nabízíme ve spolupráci s Jógou pod věží
 • Lektoruje Magda Páclová
 • Termíny a místnost: čtvrtek 15:00 – 16:00 (pro děti od 4 do 7 let), třída Ptáček v mateřské škole
 • Začínáme 12. září 2019

Jogínci – to je jóga pro všechny zvídavé děti vedená hravou formou. Děti si při ní zahrají na různá zvířátka, vyslechnou poutavé příběhy a zahrají si hry – a ani si nevšimnou, že během té doby vlastně cvičily. Vydají se s lektorkou třeba do Afriky, kde si zahrají na malá slůňata nebo do Austrálie, kde si pohopsají s klokany. Zároveň se tak třeba dozvědí i něco nového a zajímavého. Celá lekce je samozřejmě vedena tak, aby se pořád jednalo o zdravý pohyb, který dětem přináší radost. Součástí cvičení je tak například i procvičování klenby chodidla, které preventivně působí proti plochonoží.

Platba za kurz – pololetní platba za II. pololetí 20 lekcí je 2 400,-.

Jednorázová lekce (nutno předem domluvit) 150 Kč.

Šachy pro děti

 • Šachy nabízíme ve spolupráci s Beskydskou šachovou školou
 • Lektoruje Lukáš Weissmann
 • Termíny a místnost: čtvrtek 14:15 – 15:15, školní jídelna v 1. patře
 • Začínáme 3. října 2019

Pod odborným vedením zkušených trenérů děti zvládnou během krátké doby základní pravidla šachové hry. Naučíme děti hrát šachy a dáme jim tak nástroj, aby se plně projevil pozitivní vliv této hry na osobní rozvoj dětí. Děti se naučí přijímat pravidla a podle nich se budou chovat, vylepší své soustředění a pozornost, naučí se rozhodování a zodpovědnosti, rozvinou své myšlení a paměť, seznámí se s geometrickými prvky a jednoduchými matematickými operacemi.

Kroužek je díky podpoře projektu „OKAP“ EU a MSK zdarma.

Informace o kroužku Vám podá: Andrea Štěpánová, a.stepanova@chessfm.cz, 737 120 048, www.chessfm.cz

Přihlášky do kroužku si můžete vyzvednout ve třídě ve školce, popř. kontaktovat paní Andreu Štěpánovou.

Fotogalerie