Montessori centrum

V Montessori centru nabízíme vzdělávací aktivity pro rodiče a děti ve věku od 4 měsíců do 10 let. Pro děti od 20 měsíců provozujeme Montessori dětskou skupinu a pravidelné aktivity pro rodiče s dětmi, pro starší děti pak vzdělávací a poznávací zájmové kroužky. Věnujeme se i vzdělávání dospělých formou seminářů a přednášek – v zimě např. proběhl úspěšný kurz Výchova je IN. V průběhu školního roku také pořádáme pro věřejnost přednášky o Montessori vzdělávání v rámci  projektu „Pomáháme školám růst“ a Centra kolegiální podpory pro náš kraj, které u nás vzniklo.

Do většiny kurzů je možné se přihlásit i v průběhu školního roku. V případě dotazů či rezervace místa v kurzech nás neváhejte kontaktovat na michal@skolacampana.cz.

Naše nabídka pro školní rok 2018/2019

Kurzy pro rodiče s dětmi:

Kurzy pro děti:

Montessori pracovna pro rodiče s dětmi od 18 měsíců do 3 let (90minut)

 • Seznámení a práce s Montessori pomůckami, tématický blok aktivit
 • Lektoruje Irene Beatriz Galdová
 • Termíny a místnost: pondělí a středa 10:00 – 11:30 třída Montessori centra v 1. patře budovy
 • Začínáme v pondělí 17. září 2018

V pečlivě připraveném prostředí Montessori pracovny si mohou rodiče s dětmi vyzkoušet práci s Montessori pomůckami a materiálem. Věnujeme se zde především aktivitám praktického života, který zahrnuje spoustu činností z každodenního života jako je praní, zametání, umývání nádobí, zapínání, vkládání, příprava svačinky apod. Rozvíjíme u dětí smyslové vnímání, jemnou i hrubou motoriku, koordinaci oko – ruka, řečové, hudební i výtvarné dovednosti. Děti se učí soustředěné práci i dokončovat jednotlivé aktivity.

Součástí Montessori pracovny je i blok aktivit připravených k různým tématům se spoustou říkanek, písniček, pohybových a poznávacích her.

V průběhu pracovny mají rodiče možnost získat informace a podněty pro aktivity v domácím prostředí. Děti zde mají možnost zvykat si na kolektiv dětí a dospělých a rozvíjet komunikaci, své sociální kontakty a dovednosti.

Platba za kurz – pololetní platba za 18 lekcí je 2 700,- (150,- za 1 lekci v délce 90minut). Jendorázová lekce (nutno předem domluvit) 200,-.

Hudební škola Yamaha pro děti od 4 měsíců do 7 let

 • Kroužek ve spolupráci s Hudební školou Yamaha
 • Lektoruje Markéta Pituchová
 • Termín a místnost: čtvrtek viz níže, Montessori centrum

Robátka-pro děti od 4 do 18 měsíců- Čt od 10:00

První krůčky k hudbě 1 pro děti od 1,5 do 3 let Čt od 9:00 a od 11:00

První krůčky k hudbě 2 pro děti od 2,5 do 4 let Čt od 15:30

První krůčky k hudbě 3 pro děti od 3,5 do 5 let Čt od 16:30

Rytmické krůčky 1 pro děti od 4,5 do 6 let Čt od 17:30

 • Začínáme ve čtvtek 13. září 2018

Programy Hudební školy Yamaha spojují několik aktivit do uceleného celku:

– rytmizace písní (lidových i umělých různých žánrů)

– pohyb (ztvárnění písní i skladeb vážné hudby)

– hra na základní Orffovy nástroje (dřívka, rolničky činelky, bubínky, maracas a mnohem více…)

– výtvarná činnost (rozvoj fantazie při dokončování obrázků v našich barevných leporelech)

– od 4,5 let základy hudební nauky a hry na flétnu, práce s boomwhackers, zvonkohrami…

Naše metodiky se zaměřují na rozvoj „kognitivní schopnosti“, tedy vlastnosti, kdy děti dokáží kreativně přiřazovat věci do celků. Naprostá většina dětí má přirozený dostatek schopností, tedy hudebního sluchu, tonálního cítění, hudební paměti a představivosti, předpokladů k hudební tvořivosti a rovněž i vrozený smysl pro rytmus. Rozvíjením rytmického cítění při rytmických hudebních činnostech rozvíjíme nejen hudební schopnosti dítěte, ale i jeho bystrost vnímání, koncentrabilitu, jemnou motoriku a neurosvalovou koordinaci. Hudba podporuje řečové předpoklady. Správné vedení k rytmu dokáže eliminovat řečové vady, podpoří matematické schopnosti a podporuje výuku cizích jazyků. Přijděte vyzkoušet a registrujte se na nezávaznou lekci. Těšíme se na Vás!

Platba za kurz – pololetní platba za 16 lekcí v délce 45minut je 2 240,-.

Odkaz pro registraci on-line – ZDE

Angličtina pro děti od 3 do 10 let (45minut)

 • Výuka probíhá v malých skupinkách (maximální počet je 6-8 dětí)
 • Lektoruje Lucie Svačinková, Mgr. Zuzana Gřundělová a Magda Páclová
 • Termíny a místnost: pondělí od 15:30, ve středu od 15:00, 16:00 a od 17:00 a ve čtvrtek od 15:40, třída Montessori centra
 • Děti jsou rozděleny dle úrovně a věku
 • Začínáme v pondělí 10. září 2018

Angličtinu učíme hravou formou, v malých skupinkách a prostřednictvím všech smyslů. Využíváme senzitivního období dětí, ve kterém je ideální začít s výukou cizího jazyka, děti si jej osvojují přirozeně. Angličtina je podstatnou součástí našich životů, je potřebná pro budoucí profesní život dětí a rozvíjí také jejich osobnost. Výuka probíhá v příjemné atmosféře, při které u dětí aktivně podporujeme proces učení se.

Platba za kurz – pololetní platba za 19 lekcí je 3 230,-.

Němčina pro děti od 6 do 10 let (45minut)

 • Výuka probíhá v malých skupinkách (maximální počet je 6)
 • Lektoruje Mgr. Ivona Popieluchová
 • Termín a místnost: čtvrtek 13:30-14:15, třída základní školy
 • Začínáme – ve čtvrtek 13. září 2018

Platba za kurz – pololetní platba za 18 lekcí je 1800,-.

Školní klub pro předškoláky (60minut)

 • Klub pro zájemce o Montessori základní školu, kteří si chtějí vyzkoušet Montessori přístupy a seznámit se s budoucími spolužáky a paní učitelkou prvního trojročí
 • Lektoruje Mgr. Gabriela Ptáčníková
 • Termín a místnost: pondělí 15:00-16:00, třída základní školy
 • Začínáme v pondělí 17. září 2018

Platba za kurz – pololetní platba za 18 lekcí je 1 440,-.

Keramika pro děti a pro rodiče s dětmi od 2 do 6 let (cca 45minut)

 • Kreativní tvoření s keramickou hlínou a glazurami
 • Lektoruje Leona Vaškebová
 • Termín a místnost pro děti i pro rodiče s dětmi: úterý 16:00 – 16:45, jídelna v 1. patře budovy
 • Začínáme – v úterý 2. října 2018

Pod odborným vedením Leony Vaškebové se děti s rodiči seznámí s prací s keramickou hlínou a glazurami. Děti zde mohou rozvíjet svou fantazii, představivost  a trpělivost. Práce s hlínou také rozvíjí jemnou motoriku a manuální zručnost dětí. Díky souhře rukou a myšlení dochází ke zlepšení mozkových funkcí a zapojení obou hemisfér. Z kurzu keramiky si odnesete spoustu výrobků a radost ze společného tvoření.

Platba za kurz – pololetní platba za 16 lekcí je 1 120,-.

Mladí přírodovědci pro děti od 5 do 10 let (90minut)

 • Sledování živé i neživé přírody kolem nás v průběhu celého roku. Děti se dozví, jak se v přírodě správně chovat, co a jak zaznamenávat a studovat. Seznámení s metodami odchytu, sběru a pozorování
 • Lektoruje Mgr. Markéta Vařechová
 • Termín a místnost: pravděpodobně v pondělí (případně středa) 15:00 – 16:30 ukázkovou hodinou, potvrdíme koncem srpna, třída Montessori školy
 • Začínáme v týdnu od 17. září ukázkovou hodinou zdarma

Platba za kurz – pololetní platba za 17 lekcí je 1 870,-.

Atleťáček pro děti od 5 do 10 let

 • Atleťáček nabízíme ve spolupráci s Run2befit
 • Lektoruje Mgr. Lada Medvecová a Petra Pišová
 • Termín a místo: čtvrtek 16:15 – 17:15 (odchod v 16:00 od školky), hříště a tělocvična SŠ gastronomie, oděvnictví a služeb
 • Začínáme ve čtvrtek 13. září 2018 ukázkovou hodinou zdarma

Atleťáček nabízí hravé atletické tréninky zaměřené na všeobecnou pohybovou průpravu dětí. Atletická příprava je díky své rozmanitosti a všestrannosti vhodným pohybovým základem pro veškeré ostatní sporty, ale také přispívá k přirozenému a zdravému vývoji dítěte. Prostřednictvím pravidelných tréninků získá dítě také kladný vztah k pravidelnému sportování.

Pro děti jsou připravované pestré a zajímavé tréninky plné her a soutěží, při nichž se učí základním pohybovým dovednostem jako je běh, skok a hod a rozvíjí své pohybové schopnosti, zejména rychlost a obratnost. Za použití různého náčiní a pomůcek (míčky, překážky, agility žebřík atd.) se pro ně učení stává zábavou.

Platba za kurz – pololetní platba za 18 lekcí je 1800,-.

Jogínci (jóga pro děti od 4 do 10 let)

 • Jógu nabízíme ve spolupráci s Jógou pod věží
 • Lektoruje Magda Páclová
 • Termíny a místnost: úterý 14:00 – 15:00 (děti od 6 do 10 let), 15:00 – 16:00 (pro děti od 4 do 7 let), tělocvična Montessori centra
 • Začínáme v úterý 4. září 2018 ukázkovou hodinou zdarma

Jogínci – to je jóga pro všechny zvídavé děti v mateřské škole vedená hravou formou. Děti si při ní zahrají na různá zvířátka, vyslechnou poutavé příběhy a zahrají si hry – a ani si nevšimnou, že během té doby vlastně cvičily. Vydají se s lektorkou třeba do Afriky, kde si zahrají na malá slůňata nebo do Austrálie, kde si pohopsají s klokany. Zároveň se tak třeba dozvědí i něco nového a zajímavého. Celá lekce je samozřejmě vedena tak, aby se pořád jednalo o zdravý pohyb, který dětem přináší radost. Součástí cvičení je tak například i procvičování klenby chodidla, které preventivně působí proti plochonoží.

Platba za kurz – pololetní platba za 19 lekcí je 1 900,-. Jendorázová lekce (nutno předem domluvit) 150,-.

Fotogalerie