Montessori centrum

 

V Montessori centru nabízíme vzdělávací aktivity pro rodiče a děti ve věku od 4 měsíců do 6 let. Pro děti od 2 let provozujeme Montessori dětskou skupinu. V průběhu školního roku také pořádáme pro veřejnost přednášky o Montessori vzdělávání v rámci  projektu „Pomáháme školám růst“ a Centra kolegiální podpory pro náš kraj, které u nás vzniklo.

Do většiny kurzů je možné se přihlásit i v průběhu školního roku. V případě dotazů či rezervace místa v kurzech nás neváhejte kontaktovat na hana@skolacampana.cz.

Naše nabídka

Kurzy pro rodiče s dětmi:

Kurzy pro děti:

Montessori pracovna pro rodiče s dětmi od 18 měsíců do 3 let (90 minut)

 • Seznámení a práce s Montessori pomůckami, tématický blok aktivit
 • Lektoruje Irene Beatriz Galdová
 • Termíny a místnost: úterý 8:30 – 10:00, 10:15 – 11:45 třída Montessori centra v 1. patře budovy
 • Začínáme v úterý 29. září 2020
 • Kurzy probíhají od 29. září 2020 do 25. května 2021 (32 lekcí), v době školních prázdnin kurzy neprobíhají

V pečlivě připraveném prostředí Montessori pracovny si mohou rodiče s dětmi vyzkoušet práci s Montessori pomůckami a materiálem. Věnujeme se zde především aktivitám praktického života, který zahrnuje spoustu činností z každodenního života jako je praní, zametání, umývání nádobí, zapínání, vkládání, příprava svačinky apod. Rozvíjíme u dětí smyslové vnímání, jemnou i hrubou motoriku, koordinaci oko – ruka, řečové, hudební i výtvarné dovednosti. Děti se učí soustředěné práci i dokončovat jednotlivé aktivity.

Součástí Montessori pracovny je i blok aktivit připravených k různým tématům se spoustou říkanek, písniček, pohybových a poznávacích her.

V průběhu pracovny mají rodiče možnost získat informace a podněty pro aktivity v domácím prostředí. Děti zde mají možnost zvykat si na kolektiv dětí a dospělých a rozvíjet komunikaci, své sociální kontakty a dovednosti.

Platba za kurz – 32 lekcí / 6 720 Kč

Kurz lze hradit v pololetních splátkách (I. pololetí / 3 360 Kč / 16 lekcí, II. pololetí / 3 360 Kč / 16 lekcí), v ceně je zahrnuta i svačinka dětí.

Nabízíme i jednorázovou lekci, kterou je nutno si předem domluvit.  260 Kč / jednorázová lekce

 

Hudební škola Yamaha pro děti od 4 měsíců do 7 let

 • Kroužek ve spolupráci s Hudební školou Yamaha
 • Lektoruje Zuzana Málková
 • Termín a místnost: čtvrtek viz níže, Montessori centrum
 • Začínáme 10. září 2020

Robátka-pro děti od 4 do 18 měsíců- Čt od 10:00

První krůčky k hudbě 1 pro děti od 1,5 do 3 let Čt od 9:00 a od 11:00

První krůčky k hudbě 2 pro děti od 2,5 do 4 let Čt od 15:30

První krůčky k hudbě 3 pro děti od 3,5 do 5 let Čt od 16:30

Programy Hudební školy Yamaha spojují několik aktivit do uceleného celku:

– rytmizace písní (lidových i umělých různých žánrů)

– pohyb (ztvárnění písní i skladeb vážné hudby)

– hra na základní Orffovy nástroje (dřívka, rolničky činelky, bubínky, maracas a mnohem více…)

– výtvarná činnost (rozvoj fantazie při dokončování obrázků v našich barevných leporelech)

– od 4,5 let základy hudební nauky a hry na flétnu, práce s boomwhackers, zvonkohrami…

Naše metodiky se zaměřují na rozvoj „kognitivní schopnosti“, tedy vlastnosti, kdy děti dokáží kreativně přiřazovat věci do celků. Naprostá většina dětí má přirozený dostatek schopností, tedy hudebního sluchu, tonálního cítění, hudební paměti a představivosti, předpokladů k hudební tvořivosti a rovněž i vrozený smysl pro rytmus. Rozvíjením rytmického cítění při rytmických hudebních činnostech rozvíjíme nejen hudební schopnosti dítěte, ale i jeho bystrost vnímání, koncentrabilitu, jemnou motoriku a neurosvalovou koordinaci. Hudba podporuje řečové předpoklady. Správné vedení k rytmu dokáže eliminovat řečové vady, podpoří matematické schopnosti a podporuje výuku cizích jazyků. Přijďte vyzkoušet a registrujte se na nezávaznou lekci. Těšíme se na Vás!

Platba za kurz – pololetní platba za 16 lekcí v délce 45 minut je 2 320,-.

Odkaz pro registraci on-line https://yamahaprodeti.webooker.eu

 

Angličtina pro děti (45minut)

 • Výuka probíhá v malých skupinkách (maximální počet je 6-8 dětí)
 • Lektoruje Kristýna Pípalová
 • Termíny a místnost: ve středu od 15:00, 16:00, třída Montessori centra
 • Děti jsou rozděleny dle úrovně a věku
 • Začínáme od 16. 9. 2020

Angličtinu učíme hravou formou, v malých skupinkách a prostřednictvím všech smyslů. Využíváme senzitivního období dětí, ve kterém je ideální začít s výukou cizího jazyka, děti si jej osvojují přirozeně. Angličtina je podstatnou součástí našich životů, je potřebná pro budoucí profesní život dětí a rozvíjí také jejich osobnost. Výuka probíhá v příjemné atmosféře, při které u dětí aktivně podporujeme proces učení se.

Platba za kurz – pololetní platba za I. pololetí 17 lekcí / 2 890 Kč.

– pololetní platba za II. pololetí 21 lekcí / 3 570 Kč

Tvořivá dílna pro děti od 3 let

 • Kreativní tvoření s různými materiály
 • Lektoruje Věra Neumannová
 • Termín a místnost pro děti i pro rodiče s dětmi: úterý 16:00 – 16:45, jídelna v 1. patře budovy
 • Začínáme v úterý 29. 9. 2020 – Dočasně pozastaveno z důvodu přerušení činnosti lektorky – vládní opatření

V Tvořivé dílně děti pracují se samotvrdnoucí hmotou – náhražka keramické hlíny. Děti zde mohou rozvíjet svou fantazii, představivost  a trpělivost. Tvořivá práce také rozvíjí jemnou motoriku a manuální zručnost dětí. Díky souhře rukou a myšlení dochází ke zlepšení mozkových funkcí a zapojení obou hemisfér. Z Tvořivé dílny si děti odnesou spoustu výrobků a radost ze společného tvoření.

Platba za kurz – pololetní platba za I. pololetí 16 lekcí / 1 440 Kč.

Jogínci

 • Jógu nabízíme ve spolupráci s Jógou pod věží
 • Lektoruje Magda Páclová
 • Termíny a místnost: úterý 14:00 – 15:00 (pro děti od 4 do 7 let), třída Montessori centra
 • Začínáme 15. září 2020

Jogínci – to je jóga pro všechny zvídavé děti vedená hravou formou. Děti si při ní zahrají na různá zvířátka, vyslechnou poutavé příběhy a zahrají si hry – a ani si nevšimnou, že během té doby vlastně cvičily.

•      cvičíme zábavné a hravé jógové pozice s příběhy, které dětem slouží k rozvoji nejen těla, ale i mysli

•       hrajeme skvělé relaxační hry, při kterých se děti učí odpočívat a spolupracovat

•       nácvik relaxace je s vonnými olejíčky, které děti milují

•      k relaxaci dětem vyprávíme nebo čteme relaxační pohádky

•      po cvičení si vybarvujeme nebo tvoříme výrobky (pomáhají ke ztišení a soustředění)

Platba za kurz – pololetní platba za I. pololetí 18 lekcí / 2 520,- Kč

Jednorázová lekce (nutno předem domluvit) – 160,- Kč

Šachy pro děti

 • Šachy nabízíme ve spolupráci s Beskydskou šachovou školou
 • Lektoruje Lukáš Weissmann
 • Termíny a místnost: čtvrtek 14:15 – 15:15, školní jídelna v 1. patře
 • Začínáme v září 2020 – přesný termín bude doplněn

Pod odborným vedením zkušených trenérů děti zvládnou během krátké doby základní pravidla šachové hry. Naučíme děti hrát šachy a dáme jim tak nástroj, aby se plně projevil pozitivní vliv této hry na osobní rozvoj dětí. Děti se naučí přijímat pravidla a podle nich se budou chovat, vylepší své soustředění a pozornost, naučí se rozhodování a zodpovědnosti, rozvinou své myšlení a paměť, seznámí se s geometrickými prvky a jednoduchými matematickými operacemi.

Kroužek je díky podpoře projektu „OKAP“ EU a MSK zdarma.

Informace o kroužku Vám podá: Andrea Štěpánová, a.stepanova@chessfm.cz, 737 120 048, www.chessfm.cz

Přihlášky do kroužku si můžete vyzvednout ve třídě ve školce, popř. kontaktovat paní Andreu Štěpánovou.

Fotogalerie