Montessori centrum

V Montessori centru nabízíme vzdělávací aktivity pro rodiče a děti ve věku od 4 měsíců do 6 let. V průběhu školního roku také pořádáme pro veřejnost přednášky o Montessori vzdělávání v rámci projektu „Pomáháme školám růst“ a Centra kolegiální podpory pro náš kraj, které u nás vzniklo.

Do většiny kurzů je možné se přihlásit i v průběhu školního roku. V případě dotazů či rezervace místa v kurzech nás neváhejte kontaktovat na info@skolacampana.cz.

Naše nabídka

Kurzy pro rodiče s dětmi:

Kurzy pro děti:

Montessori pracovna pro rodiče s dětmi od 18 měsíců do 3 let (60 minut)

Pro velký zájem otevíráme další čas pracoven od 9:15 do 10:15 hodin.

  • Seznámení a práce s Montessori pomůckami, tematický blok aktivit
  • Termíny a místnost: pátek od 9:15 do 10:15, 10:30 do 11:30, třída Montessori centra v 1. patře budovy
  • Začátek kurzu 6. října 2023 – PLNĚ OBSAZENO
  • Omezená kapacita 10 dětí/kurz
  • Lektorka kurzu: Adéla Očadlá
  • Více informací k volným místům na e-mailu: info@skolacampana.cz, adela@skolacampana.cz

V pečlivě připraveném prostředí Montessori pracovny si mohou rodiče s dětmi vyzkoušet práci s Montessori pomůckami a materiálem. Věnujeme se zde především aktivitám praktického života, který zahrnuje spoustu činností z každodenního života jako je praní, zametání, umývání nádobí, zapínání, vkládání, příprava svačinky apod. Rozvíjíme u dětí smyslové vnímání, jemnou i hrubou motoriku, koordinaci oko – ruka, řečové, hudební i výtvarné dovednosti. Děti se učí soustředěné práci i dokončovat jednotlivé aktivity.

Součástí Montessori pracovny je i blok aktivit připravených k různým tématům se spoustou říkanek, písniček, pohybových a poznávacích her.

V průběhu pracovny mají rodiče možnost získat informace a podněty pro aktivity v domácím prostředí. Děti zde mají možnost zvykat si na kolektiv dětí a dospělých a rozvíjet komunikaci, své sociální kontakty a dovednosti.

Platba za kurz – 1. pololetí, 12. lekcí – 3 000 Kč v ceně je zahrnuta i svačinka dětí. Kurzovné hraďte prosím na účet MŠ: číslo účtu: 2100824532 / 2010 (Fio banka, a.s.), variabilní symbol: den narození dítěte ve formátu DDMMRR, zpráva pro příjemce: MŠ, daný měsíc, jméno dítěte.

Lekce neprobíhají o státních svátcích, o podzimních a vánočních prázdninách. 

 

 

Hudební škola Yamaha pro děti od 4 měsíců do 7 let

  • Kroužek ve spolupráci s Hudební školou Yamaha
  • Lektoruje Zuzana Málková
  • Termín a místnost: úterý viz níže, Montessori centrum
  • Začátek kurzu září 2022

Robátka-pro děti od 4 do 18 měsíců- Út od 10:00

První krůčky k hudbě 1 pro děti od 1,5 do 3 let Út od 9:00 a od 11:00

První krůčky k hudbě 2 pro děti od 2,5 do 4 let Út od 15:30 a od 16:30

První krůčky k hudbě 3 pro děti od 3,5 do 5 let Út od 17:30

Programy Hudební školy Yamaha spojují několik aktivit do uceleného celku:

– rytmizace písní (lidových i umělých různých žánrů)

– pohyb (ztvárnění písní i skladeb vážné hudby)

– hra na základní Orffovy nástroje (dřívka, rolničky činelky, bubínky, maracas a mnohem více…)

– výtvarná činnost (rozvoj fantazie při dokončování obrázků v našich barevných leporelech)

– od 4,5 let základy hudební nauky a hry na flétnu, práce s boomwhackers, zvonkohrami…

Naše metodiky se zaměřují na rozvoj „kognitivní schopnosti“, tedy vlastnosti, kdy děti dokáží kreativně přiřazovat věci do celků. Naprostá většina dětí má přirozený dostatek schopností, tedy hudebního sluchu, tonálního cítění, hudební paměti a představivosti, předpokladů k hudební tvořivosti a rovněž i vrozený smysl pro rytmus. Rozvíjením rytmického cítění při rytmických hudebních činnostech rozvíjíme nejen hudební schopnosti dítěte, ale i jeho bystrost vnímání, koncentrabilitu, jemnou motoriku a neurosvalovou koordinaci. Hudba podporuje řečové předpoklady. Správné vedení k rytmu dokáže eliminovat řečové vady, podpoří matematické schopnosti a podporuje výuku cizích jazyků. Přijďte vyzkoušet a registrujte se na nezávaznou lekci. Těšíme se na Vás!

Platba za kurz – pololetní platba za 17 lekcí v délce 45 minut je 2 610,-.

Odkaz pro registraci on-line https://yamahaprodeti.webooker.eu

Fotogalerie