Lidé

Kristýna Pípalová

Vždy jsem ráda trávila čas s dětmi a v 18ti mě Bůh ujistil, že se mám tímto směrem vydat i profesně. Vystudovala jsem učitelství angličtiny a biologie pro střední školy a ve volné se věnovala hlídání a programům pro děti a nízkoprahovému klubu pro teenagery. Když později přišly děti vlastní, rozhodla jsem se na ně od narození mluvit pouze anglicky, abychom s manželem vytvořili kvalitní bilingvní prostředí. Tím se angličtina pro mě stala nejen jazykem komunikace, ale i určitým jazykem lásky. Bylo pak přirozené přijmout pozici lektorky angličtiny ve školce a později i učitelky v miniškolce. S dětmi mám mnoholetou praxi z ČR i zahraničí. Líbí se mi jejich nadšení a bezprostřednost. Ráda pozoruji, jak poznávají nové věci, jak rostou a jak se rozvíjí jejich různorodé osobnosti.

Učitelka, Montessori průvodce, anglicky mluvící průvodce

Renáta Lokšová

V dětství jsem se s láskou a péčí starala o své dva mladší sourozence. Učení se s nimi a získávání nových poznatků, mne naplňovalo, dodávalo mi energii a učilo trpělivosti. Proto jsem se rozhodla vydat se cestou, kde budu moci svou lásku předávat dál. Absolvovala jsem akreditovaný kurz asistenta pedagoga a studiu předškolní a mimoškolní pedagogiky se věnuji dálkovou formou. Věřím, že nejvíce se toho učíme od dětí. Na dětech si nejvíce vážím jejich upřímnosti a nespoutanosti. ,,Učitelka by měla být jako anděl, chránit, být laskavá a důstojná." - (Marie Montessori)

Asistentka pedagoga

Gabriela Stresová

Práce s dětmi mě vždy bavila. Už od mala jsem věděla že bych jednou s dětmi chtěla pracovat. Proto jsem se rozhodla jít studovat střední školu se zaměřením na speciální pedagogiku a psychologii. Na Montessori pedagogice se mi líbí smysl pro řád a učení samostatnosti a zodpovědnosti. Mnoho zkušeností při práci s dětmi jsem získala v turistickém oddíle, kde jsem dělala vedoucí na letních táborech. Mnoho poznatků, jsem nasbírala v jeslích a mateřské škole pro děti se speciálně vzdělávacími potřebami. Svůj volný čas ráda trávím na horách.

Učitelka

Alena Kurillová

Paní hospodyně

Daniela Očadlá

Paní uklízečka

Vladimír Fedor

Pan školník