Lidé

MgA. Hana Pernická

Pracuji s dětmi již několik let a tato práce mě neskutečně baví a naplňuje. Montessori pedagogika mi dává smysl, který vidím ve třídě každý den - možnost rozvinout potenciál každého dítěte skrze připravené prostředí třídy a vidět spokojenost a štěstí v očích dítěte. Kromě několika českých Montessori kurzů a kurzu Respektovat a být respektován u manželů Kopřivových jsem absolvovala mezinárodně certifikovaný AMI diplomový kurz pro věk 3 - 6 u trenérky Eliny Rautasalo.

Montessori pedagog, učitelka

Mgr. Veronika Kaštovská

Protože jsem humanitně založený člověk, rozhodla jsem se pro speciální pedagogiku na Ostravské univerzitě v Ostravě. Tento obor jsem absolvovala v roce 2013 státní magisterskou zkouškou. Dříve jsem se věnovala práci v rozvojových zemích i pedagogickému působení v Keni. Mám zkušenosti v oblasti bilingvního vzdělávání v České republice. Ráda cestuji a poznávám nová místa na vlastní pěst. Anglický jazyk mi umožňuje rozšiřovat obzory poznání a připadá mi, že předávat jej, je jedna velká a neskutečně zajímavá hra. Vedení a vzdělávání dětí je pro mě možností, jak nahlédnout do hlubin dětské duše, hledat a nalézt společnou řeč a vzájemně se obohacovat. Zajímá mě, co dětem přináší radost, ale i co je trápí. Při práci s dětmi považuji za důležité být důsledná, laskavá a otevřená. Je třeba oceňovat i drobné pokroky a vnímat děti jako individuality, ke kterým je třeba hledat cestu. Nerada vidím sobectví a konzumní způsob života. Líbí se mi citát Alberta Einsteina „Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“ Absolvovala jsem vzdělávací kurz Montessori pro věk 0 - 3 a mezinárodně certifikovaný kurz AMI - asistentský kurz pro věk 3 - 6 u trenérky Eliny Rautasalo. Na Montessori pedagogice je mi nejvíce blízké propojení skrze skutečný svět, uspokojení z práce, kterou děti vykonají, nejvíce však jemnost a úcta k lidem, věcem i přírodě, která dnes tolik všude chybí.

Ředitelka mateřské školy, Montessori pedagog, učitelka

Jana Pešatová

Mám ráda oboustranné obohacení při práci s dětmi. Střední škola grafického designu mi dala základ a všeobecný přehled, ale již při studiu jsem věděla, že chci pracovat s dětmi, proto mě další kroky vedly ke studiu předškolní pedagogiky na vyšší odborné škole. Nějaký čas jsem pobývala v zahraničí pro rozšíření svých obzorů a kvůli zdokonalení anglického jazyka. Když se mi naskytla možnost získat zkušenosti v Campaně, uvítala jsem to, velmi mě nadchla Montessori pedagogika, které se chci nadále věnovat a v tomto směru se vzdělávat.

Učitelka

Petra Skotnicová

"Nikdo se nemůže vrátit a vytvořit nový začátek, ale každý může začít dnes a vytvořit nový konec. Je úžasné, co děti dokáží, když jim k tomu dáme příležitost."

Asistentka pedagoga

Matouš Pokluda

Vždy jsem inklinoval k humanitním vědám, a proto jsem si vybral obor Pedagogické Lyceum. V rámci praxe jsem sbíral své první zkušenosti s prací s dětmi ve státní mateřské škole v Místku. Byl jsem velmi potěšen, když se mi po škole naskytla příležitost rozšířit si obzory na poli alternativního školství a sbírat nové zkušenosti právě tady v Campaně.

Školní asistent

Adéla Očadlá

Práce s dětmi je pro mne životní příležitostí. Naplňuje mne dětská přirozenost, energičnost a zvídavost. Vystudovala jsem střední zdravotnickou školu v oboru sociálním. Zkušenosti s prací s dětmi jsem nasbírala nejen v mateřské škole speciální, ale také v jeslích, dětské skupině, či jako lektorka tanečního kroužku. Po studiu jsem se rozhodla doplnit si své zkušenosti o pozici asistenta pedagoga. Jsem velmi vděčná za tuto příležitost rozšířit si obzory v oblasti Montessori pedagogiky díky mateřské škole Campana.

Asistentka pedagoga

Kristýna Dulavová

Práce s dětmi můj život neskutečně naplňuje, dává mi možnost pochopit, co se v jejich mysli odehrává, zjistit jak je jejich život odlišný od života dospělých, a následně jak nejlépe reagovat na jejich touhu po objevování . Práci asistentky vnímám jako poslání a začátek mé životní cesty. Láska dítěte je láskou na světě nejupřímnější. ,,Mnozí, kdo promilovali třeba celý život, dovedou nás méně poučit o tom, co je láska, než dítě, které ztratilo pejska..." Billy Wilder

Školní asistent