Lidé

Mgr. Vladimír Strak

„Škola základ života.“

Tato slova mne doprovázela celým dětstvím v naší rodině plné pedagogů. Vystudoval jsem Fakultu tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, program Tělesná výchova a sport, obor Aplikovaná tělesná výchova – Speciální pedagogika. První pedagogické kroky mne vedly do Základní školy pro sluchově postižené v Olomouci. Následně jsem se nechal zlákat možností pracovat v marketingu a managementu.

Ale srdci neporučíš…

Práce pro školu Campana, v rámci pedagogiky typu Montessori, je mou další životní výzvou.

Ředitel mateřské školy

Adéla Očadlá

Práce s dětmi je pro mne životní poslání. Naplňuje mne dětská přirozenost, energičnost a zvídavost. Na Montessori pedagogice se mi líbí, že dává dítěti dostatek času a prostoru. Mým hlavním cílem je dát dětem připravené prostředí, a tím dětem umožnit realizovat jejich svobodu, uspokojovat své potřeby a naplno využít jejich absorbující mysl. Naše Montessori prostředí je místo, kde děti zažívají pochopení, lásku a radost. Vystudovala jsem střední školu v oboru sociálním, zaměřenou na speciální pedagogiku a psychologii. Další cesta, mne vedla ve studiu předškolní a mimoškolní pedagogiky na vyšší odborné škole. Absolvovala jsem mezinárodně certifikovaný kurz AMI - asistentský kurz pro věk 3 - 6 u trenérky Eliny Rautasalo. Zúčastnila jsem se mezinárodně certifikovaných workshopů AMI - Montessori Assistants and Guides Conference, Difficult Behaviour in the classroom, How to Start a Montessori Class a practical training program for Montessori 3-6 guides. Dále jsem se zúčastnila kurzu "Dokážeš to sám" - Montessori pro věk 0-3. Mnoho zkušeností jsem nasbírala v mateřské škole speciální, jeslích a v dětských skupinách. "Dítě samo pracuje na vlastním rozvoji. Sbírá okolo sebe materiál a vytváří z něj příštího člověka." Maria Montessori

Hlavní Montessori průvodce, lektorka Montessori pracoven

Michaela Vondráková

V našich dětech spočívá budoucnost nás všech. Naše děti budou utvářet naší společnost, a proto jejich výchova a vzdělávání má nesmírný význam. Toto vše jsem si uvědomila před několika lety a rozhodla jsem se, že se stanu učitelkou mateřské školy. Děti jsem měla vždy ráda, sama mám dva syny, kteří mě inspirovali k tomu stát se učitelkou. Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Krátce jsem pracovala v  jesličkách, ale mým cílem bylo dostat se do mateřské školy. Velice pozitivně vnímám že se MŠ Campana zaměřuje na Montessori pedagogiku, protože jsem se s touto metodou seznámila v rámci školy a velice mě zaujala. Práce učitelky je nesmírným posláním a radostí a je to práce, která má opravdový smysl. Pokud dáme každému dítěti dobré vzdělání, výchovu, budeme citlivě respektovat jeho potřeby a naslouchat mu, vše se nám v budoucnu mnohonásobně vrátí.

Učitelka třídy Zvoneček, Montessori průvodce

Bc. Alena Hrůzková

Velký je ten člověk, který neztratil své dětské srdce
Do týmu Campany nastupuji po dlouholetém působení ve školství, kde jsem měla možnost pracovat ve státních i soukromých mateřských školách a také s  dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.
Vystudovala jsem střední pedagogickou školu obor učitelství pro MŠ a vychovatelství, později speciální pedagogiku na pedagogické fakultě v Ostravě.
V posledním roce jsem se více seznámila s principy Montessori pedagogiky a na základě toho absolvovala v Praze kurz – Montessori školka aneb vše, co potřebujete vědět do začátku.
Pevně věřím, že s ostatními členy týmu Campany vytvoříme pro děti podnětné prostředí, ve kterém zažijí pochopení a radost.

Zástupkyně ředitele, učitelka třídy Zvoneček, Montessori průvodce

Gabriela Stresová

Práce s dětmi mě vždy bavila. Už od mala jsem věděla že bych jednou s dětmi chtěla pracovat. Proto jsem se rozhodla jít studovat střední školu se zaměřením na speciální pedagogiku a psychologii. Na Montessori pedagogice se mi líbí smysl pro řád a učení samostatnosti a zodpovědnosti. Mnoho zkušeností při práci s dětmi jsem získala v turistickém oddíle, kde jsem dělala vedoucí na letních táborech. Mnoho poznatků, jsem nasbírala v jeslích a mateřské škole pro děti se speciálně vzdělávacími potřebami. Svůj volný čas ráda trávím na horách.

Asistentka pedagoga

Bc. Klára Tomanová

„Když mi bylo 5 let, mamka mi neustále říkala, že štěstí je klíčem k životu. Když jsem šel do školy, ptali se mě, čím chci být, až vyrostu. Napsal jsem „šťastný“. Řekli mi, že jsem úkol nepochopil, a já jim řekl, že oni nepochopili život.“ (John Lennon)
Citát, který vystihuje i mou osobnost. Důležité v životě je být šťastný. A každý z nás to štěstí vidí v jiných věcech. Stejně tak bych chtěla, nejen dětem, dát tu možnost jít svou cestou života, být jim přítelem, který kráčí po jejich boku a dopomáhá jim jít si za svým snem.
Mě touto cestou provázela studia na Masarykově univerzitě, kde jsem vystudovala obor Sociální pedagogiku a poradenství. V té době jsem ještě věřila, že jednou dokážu zachránit celý svět. Během studií jsem vypomáhala jako pedagog volného času v CSVČ sv. Jana Boska v Havířově, poté jsem odjela na stáž na Maltu, kde jsem měla možnost poznat předškolní vzdělávání v jiném světle, a po návratu jsem se věnovala sociálně slabším lidem jako komunitní pracovnice. Osud mě ale nakonec dovedl do soukromé mateřské školy ve Frýdku, kde jsem strávila necelých 5 let. Tam jsem se rozhodla doplnit si vzdělání o další obor, a to Učitelství MŠ na Ostravské univerzitě. V lednu 2023 se mi naskytla příležitost pracovat v Montessori škole Campaně, což pro mě bylo velkou výzvou. Zatím jsem nadšená z toho, že nejen já mohu své zkušenosti předávat dětem, ale i ony mně mnohému učí. A na tuto další životní etapu v této MŠ se moc těším.

Učitelka třídy Ptáček, Montessori asistent

Tereza Tutschová, DiS.

Trávit čas s dětmi mě vždy bavilo a narození mé mladší sestry mě utvrdilo v tom, že bych s nimi jednou chtěla i pracovat. Proto jsem se rozhodla jít studovat Vyšší odbornou školu Prigo se zaměřením na předškolní a mimoškolní pedagogiku. Na dětech mám nejraději jejich upřímnost, nekonečnou energii a hravost. Na Montessori pedagogice se mi nejvíce líbí, že děti zde mají možnost volby a učí se samostatnosti a zodpovědnosti.

Učitelka třídy Ptáček, Montessori asistent

Lucie Štíhlová

Dva roky jsem pracovala ve speciální školce, kde jsem se poprvé setkala s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Chtěla jsem těmto dětem více pomoct, proto jsem absolvovala akreditovaný kurz Asistent pedagoga a kurz profesionální chůvy pro předškolní vzdělávání. Montessori výuka je z mého hlediska skvělá pomoc při integraci dětí se speciálními požadavky do běžného života. Ráda se věnuji malbě, tvorbě z přírodních materiálů a sportovním aktivitám. Řídím se heslem ,, Dělej dobro a dobro se Ti vrátí.’’ -Buddha

Asistentka pedagoga

Matouš Pokluda

Vždy jsem inklinoval k humanitním vědám, a proto jsem si vybral obor Pedagogické Lyceum. V rámci praxe jsem sbíral své první zkušenosti s prací s dětmi ve státní mateřské škole v Místku. Byl jsem velmi potěšen, když se mi po škole naskytla příležitost rozšířit si obzory na poli alternativního školství a sbírat nové zkušenosti právě tady v Campaně.

Zastupující učitel na výpomoc

Mgr. Veronika Kaštovská

Protože jsem humanitně založený člověk, rozhodla jsem se pro speciální pedagogiku na Ostravské univerzitě v Ostravě. Tento obor jsem absolvovala v roce 2013 státní magisterskou zkouškou. Dříve jsem se věnovala práci v rozvojových zemích i pedagogickému působení v Keni. Mám zkušenosti v oblasti bilingvního vzdělávání v České republice. Ráda cestuji a poznávám nová místa na vlastní pěst. Anglický jazyk mi umožňuje rozšiřovat obzory poznání a připadá mi, že předávat jej, je jedna velká a neskutečně zajímavá hra. Vedení a vzdělávání dětí je pro mě možností, jak nahlédnout do hlubin dětské duše, hledat a nalézt společnou řeč a vzájemně se obohacovat. Zajímá mě, co dětem přináší radost, ale i co je trápí. Při práci s dětmi považuji za důležité být důsledná, laskavá a otevřená. Je třeba oceňovat i drobné pokroky a vnímat děti jako individuality, ke kterým je třeba hledat cestu. Nerada vidím sobectví a konzumní způsob života. Líbí se mi citát Alberta Einsteina „Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“ Absolvovala jsem vzdělávací kurz Montessori pro věk 0 - 3 a mezinárodně certifikovaný kurz AMI - asistentský kurz pro věk 3 - 6 u trenérky Eliny Rautasalo. Na Montessori pedagogice je mi nejvíce blízké propojení skrze skutečný svět, uspokojení z práce, kterou děti vykonají, nejvíce však jemnost a úcta k lidem, věcem i přírodě, která dnes tolik všude chybí.

(momentálně MD)

BcA. Michaela Jakšová, DiS.

Ráda bych tým Campany doplnila především svým vnitřním klidem, empatií a laskavým přístupem k dětem. Vystudovala jsem střední uměleckou školu obor kresba a ilustrace. Poté pokračovala studiem předškolní a mimoškolní pedagogiky, neboť mě láká možnost zodpovědně ovlivnit, z mého pohledu nejdůležitější životní etapu člověka. Na Montessori pedagogice se mi líbí důraz na systém a řád, který je v dnešní rychlé době potřeba. Ráda bych byla respektujícím a jemným průvodcem, který do světa připraví zdravě sebevědomé a samostatné děti. Myslím si, že aby dospělý mohl být dobrým učitelem, měl by pracovat především sám na sobě, svých limitujících přesvědčeních a blocích. Svůj volný čas trávím ráda v přírodě, s lidmi, které mám ráda, četbou a kreslením. Mým snem je jednou napsat, ilustrovat a vydat moudrý příběh pro děti a dospělé.

Učitelka

Bc. Markéta Trojčínská

Už od raného dětství jsem věděla, že chci pracovat s dětmi.
Práce s dětmi mě vždy naplňovala a nacházím v ní hlubší smysl.
Vystudovala jsem pedagogickou fakultu v Ostravě s oborem předškolní a mimoškolní pedagogika.
Po studiích jsem žila několik let v zahraničí, kde jsem se vydala hlavně kvůli zdokonalení anglického jazyka.
Po návratu ze zahraničí jsem se začala věnovat práci v mateřské škole.
Mé první zkušenosti vznikaly v oblasti bilingvního vzdělávání.
Po čase mé cesty se mi naskytla možnost nahlédnout blíže do Montessori pedagogiky, která mě velmi oslovila, proto jsem se rozhodla přijmout novou výzvu v mateřské škole Campana, na kterou se neskutečně těším. Absolvovala jsem vzdělávací seminář Aktivity každodenního života, senzomotorický materiál a Montessori filozofie zaměřený na práci s dětmi od 0 do 6 roků. Absolvovala jsem mezinárodně certifikovaný kurz AMI - asistentský kurz pro věk 3 - 6 u trenérky Eliny Rautasalo.
Každému dítku bych chtěla předat morální hodnoty, podpořit radost z každého úspěchu, ale naopak najít motivaci jít dál, když se něco nepodaří.

Učitelka třídy Zvoneček, Montessori průvodce (momentálně MD)

Petra Petřeková

Děti jsou pro mě přísunem pozitivní energie a inspirací v tom, jak málo stačí ke štěstí a spokojenosti. Věřím, že obohacení ve vztahu dospělý-dítě je oboustranné – my učíme děti a ony na oplátku učí nás.
Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu se zaměřením na Předškolní a mimoškolní pedagogiku. Celou dobu studia jsem věděla, že se budu chtít podívat do světa a zdokonalit cizí jazyk, tudíž mě po úspěšném složení maturitní zkoušky čekala cesta do Spojeného království, kde jsme s manželem pracovali spolu a já se nadále věnovala dětem jako chůva. Po návratu do Česka začala má učitelská éra v bilingvní školce, ve které probíhala výuka v anglickém jazyce. Odnesla jsem si spoustu cenných zkušeností, které můžu využít nadále.
Když se mi po pár letech naskytla možnost přidat ruku k dílu při vzdělávání dětí v Campaně, neváhala jsem a těším se na nové poznatky z oblasti Montessori vzdělávání.

Učitelka (momentálně MD)

Alena Kurillová

Paní hospodyně

Daniela Očadlá

Paní uklízečka