Lidé

MgA. Hana Pernická

Pracuji s dětmi již několik let a tato práce mě neskutečně baví a naplňuje. Montessori pedagogika mi dává smysl, který vidím ve třídě každý den - možnost rozvinout potenciál každého dítěte skrze připravené prostředí třídy a vidět spokojenost a štěstí v očích dítěte. Kromě několika českých Montessori kurzů a kurzu Respektovat a být respektován u manželů Kopřivových jsem absolvovala mezinárodně certifikovaný AMI diplomový kurz pro věk 3 - 6 u trenérky Eliny Rautasalo.

Ředitelka mateřské školy

Mgr. Veronika Kaštovská

Protože jsem humanitně založený člověk, rozhodla jsem se pro speciální pedagogiku na Ostravské univerzitě v Ostravě. Tento obor jsem absolvovala v roce 2013 státní magisterskou zkouškou. Dříve jsem se věnovala práci v rozvojových zemích i pedagogickému působení v Keni. Mám zkušenosti v oblasti bilingvního vzdělávání v České republice. Ráda cestuji a poznávám nová místa na vlastní pěst. Anglický jazyk mi umožňuje rozšiřovat obzory poznání a připadá mi, že předávat jej, je jedna velká a neskutečně zajímavá hra. Vedení a vzdělávání dětí je pro mě možností, jak nahlédnout do hlubin dětské duše, hledat a nalézt společnou řeč a vzájemně se obohacovat. Zajímá mě, co dětem přináší radost, ale i co je trápí. Při práci s dětmi považuji za důležité být důsledná, laskavá a otevřená. Je třeba oceňovat i drobné pokroky a vnímat děti jako individuality, ke kterým je třeba hledat cestu. Nerada vidím sobectví a konzumní způsob života. Líbí se mi citát Alberta Einsteina „Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“ Absolvovala jsem vzdělávací kurz Montessori pro věk 0 - 3. Na Montessori pedagogice je mi nejvíce blízké propojení skrze skutečný svět, uspokojení z práce, kterou děti vykonají, nejvíce však jemnost a úcta k lidem, věcem i přírodě, která dnes tolik všude chybí.

Zástupkyně ředitelky

Bc. Barbora Smolanová

Jsem nesmírně vděčná za životní zkušenosti, kterými jsem si mohla projít a které mě dovedly až k alternativnímu vzdělávání. Zpočátku jsem vědomosti nabírala studiem na Univerzitě Palackého v Olomouci v oboru Učitelství pro mateřské školy a působením v klasické mateřské škole. Jelikož mě vždy zajímala psychologie člověka, absolvovala jsem řadu dalších školení rozvíjejících potenciál dětí, mimo jiné i kurz Tanečně pohybové terapie v Olomouci. Absolvovala jsem mezinárodně certifikovaný kurz AMI - asistentský kurz pro věk 3 - 6 u trenérky Eliny Rautasalo. Montessori vzdělávání mě oslovilo svým respektujícím přístupem, ve kterém se pohlíží na kvality jedince a neupřednostňují se nedostatky. Je to pro mě další stupeň v mém hledání smysluplnosti. Díky této profesi jsem se začala dívat na svět jinýma očima a pochopila jsem, že musím nejdříve začít sama u sebe. Každý jsme originál a já bych ráda dala kus sebe, aby vše mohlo zapadnout do rozličnosti života.

Učitelka ve třídě Ptáček

Bc. Kamila Kopečná

Jsem v první řadě máma dvou báječných synů. Oba dva přispěli také k tomu, že se již více než 10 let intenzívně a s nadšením věnuji rozvoji dětského potenciálu. Své profesní zkušenosti s dětmi jsem zahájila praxí učitelky angličtiny v MŠ, ZŠ nebo jako dobrovolník v Miniškolce. Svou odbornost jsem postupně zvyšovala. Nejdříve studiem na VŠP v Hradci Králové, stipendiem na britské University of Hull. Později v rámci studia psychologie jsem absolvovala on-line studium Introduction to Psychology při kanadské University of Toronto nebo absolvovala semináře i školení v oblasti osobního rozvoje či talentů. V současné době studuji jednooborovou psychologii na VŠ Humanitas ve Vsetíně. Baví mě děti pozorovat, poznávat, objevovat jejich silné i slabé stránky a pracovat s nimi. Montessori pedagogika navíc koresponduje s mými osobními hodnotami, které ve svém životě zastávám a naplňuji. Laskavý, tolerantní a individuální přístup k dětem, umožňující svobodu volby a nabízející přirozený a tvůrčí rozvoj dětského potenciálu i práci s jeho limity, je mi proto velmi blízký.

Učitelka ve třídě Ptáček

Mgr. Magdaléna Dordová

Jsem maminkou téměř sedmiletého syna, který je pro mne velikou inspirací. Jeho narozením dostal můj život zase jiný rozměr, díky jemu jsem znovuobjevila jedinečnost filosofie Marie Montessori, pro níž jsem se nadchla. Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové. Jsem lektorem Emoční inteligence pro děti od 0-3 let. Absolvovala jsem kurz Respektovat a být respektován, kurzy Kritického myšlení. Dále jsem absolvovala řadu akreditovaných Montessori kurzů předškolní pedagogiky pro věk 0-3 a 3-6 a mezinárodně certifikovaný kurz AMI - asistentský kurz pro věk 3 - 6 u trenérky Eliny Rautsalo. Cítím, že rozvoj a vzdělávání dětí, zejména ve věku od 0 do 6 let, má svůj důležitý smysl, neboť jsou v této době položeny základy emocionálních, sociálních i intelektuálních dovedností a schopností a v tom je Montessori metoda jedinečná.

Učitelka ve třídě Zvoneček

Petra Skotnicová

"Nikdo se nemůže vrátit a vytvořit nový začátek, ale každý může začít dnes a vytvořit nový konec. Je úžasné, co děti dokáží, když jim k tomu dáme příležitost."

Asistentka pedagoga

Matouš Pokluda

Vždy jsem inklinoval k humanitním vědám, a proto jsem si vybral obor Pedagogické Lyceum. V rámci praxe jsem sbíral své první zkušenosti s prací s dětmi ve státní mateřské škole v Místku. Byl jsem velmi potěšen, když se mi po škole naskytla příležitost rozšířit si obzory na poli alternativního školství a sbírat nové zkušenosti právě tady v Campaně.

Školní asistent