Lidé

Mgr. Veronika Kaštovská

Protože jsem humanitně založený člověk, rozhodla jsem se pro speciální pedagogiku na Ostravské univerzitě v Ostravě. Tento obor jsem absolvovala v roce 2013 státní magisterskou zkouškou. Dříve jsem se věnovala práci v rozvojových zemích i pedagogickému působení v Keni. Mám zkušenosti v oblasti bilingvního vzdělávání v České republice. Ráda cestuji a poznávám nová místa na vlastní pěst. Anglický jazyk mi umožňuje rozšiřovat obzory poznání a připadá mi, že předávat jej, je jedna velká a neskutečně zajímavá hra. Vedení a vzdělávání dětí je pro mě možností, jak nahlédnout do hlubin dětské duše, hledat a nalézt společnou řeč a vzájemně se obohacovat. Zajímá mě, co dětem přináší radost, ale i co je trápí. Při práci s dětmi považuji za důležité být důsledná, laskavá a otevřená. Je třeba oceňovat i drobné pokroky a vnímat děti jako individuality, ke kterým je třeba hledat cestu. Nerada vidím sobectví a konzumní způsob života. Líbí se mi citát Alberta Einsteina „Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“ Absolvovala jsem vzdělávací kurz Montessori pro věk 0 - 3 a mezinárodně certifikovaný kurz AMI - asistentský kurz pro věk 3 - 6 u trenérky Eliny Rautasalo. Na Montessori pedagogice je mi nejvíce blízké propojení skrze skutečný svět, uspokojení z práce, kterou děti vykonají, nejvíce však jemnost a úcta k lidem, věcem i přírodě, která dnes tolik všude chybí.

Ředitelka mateřské školy (momentálně na mateřské dovolené)

Adéla Očadlá

Práce s dětmi je pro mne životní poslání. Naplňuje mne dětská přirozenost, energičnost a zvídavost. Na Montessori pedagogice se mi líbí, že dává dítěti dostatek času a prostoru. Mým hlavním cílem je dát dětem připravené prostředí, a tím dětem umožnit realizovat jejich svobodu, uspokojovat své potřeby a naplno využít jejich absorbující mysl. Naše Montessori prostředí je místo, kde děti zažívají pochopení, lásku a radost. Vystudovala jsem střední školu v oboru sociálním, zaměřenou na speciální pedagogiku a psychologii. Další cesta, mne vedla ve studiu předškolní a mimoškolní pedagogiky na vyšší odborné škole. Absolvovala jsem mezinárodně certifikovaný kurz AMI - asistentský kurz pro věk 3 - 6 u trenérky Eliny Rautasalo. Zúčastnila jsem se mezinárodně certifikovaných workshopů AMI - Montessori Assistants and Guides Conference, Difficult Behaviour in the classroom, How to Start a Montessori Class a practical training program for Montessori 3-6 guides. Dále jsem se zúčastnila kurzu "Dokážeš to sám" - Montessori pro věk 0-3. Mnoho zkušeností jsem nasbírala v mateřské škole speciální, jeslích a v dětských skupinách. "Dítě samo pracuje na vlastním rozvoji. Sbírá okolo sebe materiál a vytváří z něj příštího člověka." Maria Montessori

Hlavní Montessori průvodce, třídní učitelka třídy Ptáček, lektorka Montessori pracoven

Sára Kaňoková

Už od mala jsem měla sen pracovat s dětmi. V rámci studia a praxe jsem si utvrdila, že je to přesně to, po čem toužím. Sledovat to, jak děti rostou a jaké dělají pokroky mne nikdy neomrzí a velmi mě práce s nimi naplňuje. Jejich upřímnost a energie má nevyčíslitelnou hodnotu.
V Montessori pedagogice nejvíce oceňuji individualitu, možnost volby a přípravu jak na další vzdělávání, tak do praktického života. Mé další kroky směřují ke studiu speciální pedagogiky, díky které bych se chtěla co nejvíce přiblížit dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve volném čase ráda chodím po horách a sportuji.

Učitelka třídy Ptáček, Montessori průvodce

Lenka Perničková, DiS.

Asistentka pedagoga

Bc. Alena Hrůzková

Velký je ten člověk, který neztratil své dětské srdce
Do týmu Campany nastupuji po dlouholetém působení ve školství, kde jsem měla možnost pracovat ve státních i soukromých mateřských školách a také s  dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.
Vystudovala jsem střední pedagogickou školu obor učitelství pro MŠ a vychovatelství, později speciální pedagogiku na pedagogické fakultě v Ostravě.
V posledním roce jsem se více seznámila s principy Montessori pedagogiky a na základě toho absolvovala v Praze kurz – Montessori školka aneb vše, co potřebujete vědět do začátku.
Pevně věřím, že s ostatními členy týmu Campany vytvoříme pro děti podnětné prostředí, ve kterém zažijí pochopení a radost.

Třídní učitelka třídy Zvoneček, Montessori průvodce

Tereza Tutschová, DiS.

Trávit čas s dětmi mě vždy bavilo a narození mé mladší sestry mě utvrdilo v tom, že bych s nimi jednou chtěla i pracovat. Proto jsem se rozhodla jít studovat Vyšší odbornou školu Prigo se zaměřením na předškolní a mimoškolní pedagogiku. Na dětech mám nejraději jejich upřímnost, nekonečnou energii a hravost. Na Montessori pedagogice se mi nejvíce líbí, že děti zde mají možnost volby a učí se samostatnosti a zodpovědnosti.

Učitelka třídy Zvoneček, Montessori průvodce

Gabriela Stresová

Práce s dětmi mě vždy bavila. Už od mala jsem věděla že bych jednou s dětmi chtěla pracovat. Proto jsem se rozhodla jít studovat střední školu se zaměřením na speciální pedagogiku a psychologii. Na Montessori pedagogice se mi líbí smysl pro řád a učení samostatnosti a zodpovědnosti. Mnoho zkušeností při práci s dětmi jsem získala v turistickém oddíle, kde jsem dělala vedoucí na letních táborech. Mnoho poznatků, jsem nasbírala v jeslích a mateřské škole pro děti se speciálně vzdělávacími potřebami. Svůj volný čas ráda trávím na horách.

Asistentka pedagoga

Matouš Pokluda

Vždy jsem inklinoval k humanitním vědám, a proto jsem si vybral obor Pedagogické Lyceum. V rámci praxe jsem sbíral své první zkušenosti s prací s dětmi ve státní mateřské škole v Místku. Byl jsem velmi potěšen, když se mi po škole naskytla příležitost rozšířit si obzory na poli alternativního školství a sbírat nové zkušenosti právě tady v Campaně.

Zastupující učitel na výpomoc

Romana Oháňková

Paní hospodyně

Daniela Očadlá

Paní uklízečka