Lidé

Mgr. Vladimír Strak

„Škola základ života.“

Tato slova mne doprovázela celým dětstvím v naší rodině plné pedagogů. Vystudoval jsem Fakultu tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, program Tělesná výchova a sport, obor Aplikovaná tělesná výchova – Speciální pedagogika. První pedagogické kroky mne vedly do Základní školy pro sluchově postižené v Olomouci. Následně jsem se nechal zlákat možností pracovat v marketingu a managementu.

Ale srdci neporučíš…

Práce pro školu Campana, v rámci pedagogiky typu Montessori, je mou další životní výzvou.

Ředitel mateřské školy

Mgr. Veronika Kaštovská

Protože jsem humanitně založený člověk, rozhodla jsem se pro speciální pedagogiku na Ostravské univerzitě v Ostravě. Tento obor jsem absolvovala v roce 2013 státní magisterskou zkouškou. Dříve jsem se věnovala práci v rozvojových zemích i pedagogickému působení v Keni. Mám zkušenosti v oblasti bilingvního vzdělávání v České republice. Ráda cestuji a poznávám nová místa na vlastní pěst. Anglický jazyk mi umožňuje rozšiřovat obzory poznání a připadá mi, že předávat jej, je jedna velká a neskutečně zajímavá hra. Vedení a vzdělávání dětí je pro mě možností, jak nahlédnout do hlubin dětské duše, hledat a nalézt společnou řeč a vzájemně se obohacovat. Zajímá mě, co dětem přináší radost, ale i co je trápí. Při práci s dětmi považuji za důležité být důsledná, laskavá a otevřená. Je třeba oceňovat i drobné pokroky a vnímat děti jako individuality, ke kterým je třeba hledat cestu. Nerada vidím sobectví a konzumní způsob života. Líbí se mi citát Alberta Einsteina „Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“ Absolvovala jsem vzdělávací kurz Montessori pro věk 0 - 3 a mezinárodně certifikovaný kurz AMI - asistentský kurz pro věk 3 - 6 u trenérky Eliny Rautasalo. Na Montessori pedagogice je mi nejvíce blízké propojení skrze skutečný svět, uspokojení z práce, kterou děti vykonají, nejvíce však jemnost a úcta k lidem, věcem i přírodě, která dnes tolik všude chybí.

Zástupkyně ředitele

Adéla Očadlá

Práce s dětmi je pro mne životní poslání. Naplňuje mne dětská přirozenost, energičnost a zvídavost. Na Montessori pedagogice se mi líbí, že dává dítěti dostatek času a prostoru. Mým hlavním cílem je dát dětem připravené prostředí, a tím dětem umožnit realizovat jejich svobodu, uspokojovat své potřeby a naplno využít jejich absorbující mysl. Naše Montessori prostředí je místo, kde děti zažívají pochopení, lásku a radost. Vystudovala jsem střední školu v oboru sociálním, zaměřenou na speciální pedagogiku a psychologii. Absolvovala jsem mezinárodně certifikovaný kurz AMI - asistentský kurz pro věk 3 - 6 u trenérky Eliny Rautasalo. Zúčastnila jsem se mezinárodně certifikovaných workshopů AMI - Montessori Assistants and Guides Conference, Difficult Behaviour in the classroom, How to Start a Montessori Class a practical training program for Montessori 3-6 guides. Mnoho zkušeností jsem nasbírala v mateřské škole speciální, jeslích a v dětských skupinách. "Dítě samo pracuje na vlastním rozvoji. Sbírá okolo sebe materiál a vytváří z něj příštího člověka." Maria Montessori

Třídní učitelka (Ptáček), Hlavní Montessori průvodce, lektorka Montessori pracoven

BcA. Michaela Jakšová, DiS.

Ráda bych tým Campany doplnila především svým vnitřním klidem, empatií a laskavým přístupem k dětem. Vystudovala jsem střední uměleckou školu obor kresba a ilustrace. Poté pokračovala studiem předškolní a mimoškolní pedagogiky, neboť mě láká možnost zodpovědně ovlivnit, z mého pohledu nejdůležitější životní etapu člověka. Na Montessori pedagogice se mi líbí důraz na systém a řád, který je v dnešní rychlé době potřeba. Ráda bych byla respektujícím a jemným průvodcem, který do světa připraví zdravě sebevědomé a samostatné děti. Myslím si, že aby dospělý mohl být dobrým učitelem, měl by pracovat především sám na sobě, svých limitujících přesvědčeních a blocích. Svůj volný čas trávím ráda v přírodě, s lidmi, které mám ráda, četbou a kreslením. Mým snem je jednou napsat, ilustrovat a vydat moudrý příběh pro děti a dospělé.

Učitelka (Zvoneček), Montessori průvodce

Michaela Vondráková

V našich dětech spočívá budoucnost nás všech. Naše děti budou utvářet naší společnost, a proto jejich výchova a vzdělávání má nesmírný význam. Toto vše jsem si uvědomila před několika lety a rozhodla jsem se, že se stanu učitelkou mateřské školy. Děti jsem měla vždy ráda, sama mám dva syny, kteří mě inspirovali k tomu stát se učitelkou. Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Krátce jsem pracovala v  jesličkách, ale mým cílem bylo dostat se do mateřské školy. Velice pozitivně vnímám že se MŠ Campana zaměřuje na Montessori pedagogiku, protože jsem se s touto metodou seznámila v rámci školy a velice mě zaujala. Práce učitelky je nesmírným posláním a radostí a je to práce, která má opravdový smysl. Pokud dáme každému dítěti dobré vzdělání, výchovu, budeme citlivě respektovat jeho potřeby a naslouchat mu, vše se nám v budoucnu mnohonásobně vrátí.

Učitelka (Zvoneček), Montessori průvodce

Gabriela Stresová

Práce s dětmi mě vždy bavila. Už od mala jsem věděla že bych jednou s dětmi chtěla pracovat. Proto jsem se rozhodla jít studovat střední školu se zaměřením na speciální pedagogiku a psychologii. Na Montessori pedagogice se mi líbí smysl pro řád a učení samostatnosti a zodpovědnosti. Mnoho zkušeností při práci s dětmi jsem získala v turistickém oddíle, kde jsem dělala vedoucí na letních táborech. Mnoho poznatků, jsem nasbírala v jeslích a mateřské škole pro děti se speciálně vzdělávacími potřebami. Svůj volný čas ráda trávím na horách.

Odpolední učitelka

Matouš Pokluda

Vždy jsem inklinoval k humanitním vědám, a proto jsem si vybral obor Pedagogické Lyceum. V rámci praxe jsem sbíral své první zkušenosti s prací s dětmi ve státní mateřské škole v Místku. Byl jsem velmi potěšen, když se mi po škole naskytla příležitost rozšířit si obzory na poli alternativního školství a sbírat nové zkušenosti právě tady v Campaně.

Učitel

Lucie Štíhlová

Dva roky jsem pracovala ve speciální školce, kde jsem se poprvé setkala s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Chtěla jsem těmto dětem více pomoct, proto jsem absolvovala akreditovaný kurz Asistent pedagoga a kurz profesionální chůvy pro předškolní vzdělávání. Montessori výuka je z mého hlediska skvělá pomoc při integraci dětí se speciálními požadavky do běžného života. Ráda se věnuji malbě, tvorbě z přírodních materiálů a sportovním aktivitám. Řídím se heslem ,, Dělej dobro a dobro se Ti vrátí.’’ -Buddha

Asistentka pedagoga

Renáta Lokšová

V dětství jsem se s láskou a péčí starala o své dva mladší sourozence. Učení se s nimi a získávání nových poznatků, mne naplňovalo, dodávalo mi energii a učilo trpělivosti. Proto jsem se rozhodla vydat se cestou, kde budu moci svou lásku předávat dál. Absolvovala jsem akreditovaný kurz asistenta pedagoga a studiu předškolní a mimoškolní pedagogiky se věnuji dálkovou formou. Věřím, že nejvíce se toho učíme od dětí. Na dětech si nejvíce vážím jejich upřímnosti a nespoutanosti. ,,Učitelka by měla být jako anděl, chránit, být laskavá a důstojná." - (Marie Montessori)

Asistentka pedagoga

Bc. Karolína Gachová

Velmi ráda se věnuji práci s dětmi, jelikož v ní vidím smysl.
Vystudovala jsem vysokou uměleckou školu v Praze se zaměřením na fotografii. Mám ráda výtvarnou i hudební činnost a snažím se dětem předávat myšlenku, že tvoření je radost. Ráda učím děti nové písničky a přitom je doprovázím na kytaru.
Snažím se děti podporovat v tom, aby nevzdávaly to, co jim nejde jen proto, že si myslí, že nejsou dost dobré.
Na Montessori pedagogice se mi líbí, že je praktická a přesahuje do mimoškolního života, např. logické uvažování a touha dětí poznat víc.
Mám velmi ráda prostředí školky Campana, které tvoří jedinečné děti a skvělý kolektiv.

Odpolední učitelka

Bc. Markéta Trojčínská

Už od raného dětství jsem věděla, že chci pracovat s dětmi.
Práce s dětmi mě vždy naplňovala a nacházím v ní hlubší smysl.
Vystudovala jsem pedagogickou fakultu v Ostravě s oborem předškolní a mimoškolní pedagogika.
Po studiích jsem žila několik let v zahraničí, kde jsem se vydala hlavně kvůli zdokonalení anglického jazyka.
Po návratu ze zahraničí jsem se začala věnovat práci v mateřské škole.
Mé první zkušenosti vznikaly v oblasti bilingvního vzdělávání.
Po čase mé cesty se mi naskytla možnost nahlédnout blíže do Montessori pedagogiky, která mě velmi oslovila, proto jsem se rozhodla přijmout novou výzvu v mateřské škole Campana, na kterou se neskutečně těším. Absolvovala jsem vzdělávací seminář Aktivity každodenního života, senzomotorický materiál a Montessori filozofie zaměřený na práci s dětmi od 0 do 6 roků. Absolvovala jsem mezinárodně certifikovaný kurz AMI - asistentský kurz pro věk 3 - 6 u trenérky Eliny Rautasalo.
Každému dítku bych chtěla předat morální hodnoty, podpořit radost z každého úspěchu, ale naopak najít motivaci jít dál, když se něco nepodaří.

Učitelka (Zvoneček), Montessori průvodce (mateřská dovolená)

Petra Petřeková

Děti jsou pro mě přísunem pozitivní energie a inspirací v tom, jak málo stačí ke štěstí a spokojenosti. Věřím, že obohacení ve vztahu dospělý-dítě je oboustranné – my učíme děti a ony na oplátku učí nás.
Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu se zaměřením na Předškolní a mimoškolní pedagogiku. Celou dobu studia jsem věděla, že se budu chtít podívat do světa a zdokonalit cizí jazyk, tudíž mě po úspěšném složení maturitní zkoušky čekala cesta do Spojeného království, kde jsme s manželem pracovali spolu a já se nadále věnovala dětem jako chůva. Po návratu do Česka začala má učitelská éra v bilingvní školce, ve které probíhala výuka v anglickém jazyce. Odnesla jsem si spoustu cenných zkušeností, které můžu využít nadále.
Když se mi po pár letech naskytla možnost přidat ruku k dílu při vzdělávání dětí v Campaně, neváhala jsem a těším se na nové poznatky z oblasti Montessori vzdělávání.

Učitelka (mateřská dovolená)

Alena Kurillová

Paní hospodyně

Daniela Očadlá

Paní uklízečka

Vladimír Fedor

Pan školník