Lidé

MgA. Hana Pernická

Ředitelka mateřské školy

Mgr. Veronika Kaštovská

„Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“

Zástupkyně ředitelky

Bc. Barbora Smolanová

Jsem nesmírně vděčná za životní zkušenosti, kterými jsem si mohla projít a které mě dovedly až k alternativnímu vzdělávání. Zpočátku jsem vědomosti nabírala studiem na Univerzitě Palackého v Olomouci v oboru Učitelství pro mateřské školy a působením v klasické mateřské škole. Jelikož mě vždy zajímala psychologie člověka, absolvovala jsem řadu dalších školení rozvíjejících potenciál dětí, mimo jiné i kurz Tanečně pohybové terapie v Olomouci. Montessori vzdělávání mě oslovilo svým respektujícím přístupem, ve kterém se pohlíží na kvality jedince a neupřednostňují se nedostatky. Je to pro mě další stupeň v mém hledání smysluplnosti. Díky této profesi jsem se začala dívat na svět jinýma očima a pochopila jsem, že musím nejdříve začít sama u sebe. Každý jsme originál a já bych ráda dala kus sebe, aby vše mohlo zapadnout do rozličnosti života.

Učitelka ve třídě Ptáček

Bc. Kamila Kopečná

Jsem v první řadě máma dvou báječných synů. Oba dva přispěli také k tomu, že se již více než 10 let intenzívně a s nadšením věnuji rozvoji dětského potenciálu. Své profesní zkušenosti s dětmi jsem zahájila praxí učitelky angličtiny v MŠ, ZŠ nebo jako dobrovolník v Miniškolce. Svou odbornost jsem postupně zvyšovala. Nejdříve studiem na VŠP v Hradci Králové, stipendiem na britské University of Hull. Později v rámci studia psychologie jsem absolvovala on-line studium Introduction to Psychology při kanadské University of Toronto nebo absolvovala semináře i školení v oblasti osobního rozvoje či talentů. V současné době studuji jednooborovou psychologii na VŠ Humanitas ve Vsetíně. Baví mě děti pozorovat, poznávat, objevovat jejich silné i slabé stránky a pracovat s nimi. Montessori pedagogika navíc koresponduje s mými osobními hodnotami, které ve svém životě zastávám a naplňuji. Laskavý, tolerantní a individuální přístup k dětem, umožňující svobodu volby a nabízející přirozený a tvůrčí rozvoj dětského potenciálu i práci s jeho limity, je mi proto velmi blízký.

Učitelka ve třídě Ptáček

Mgr. Magdaléna Dordová

Jsem maminkou téměř sedmiletého syna, který je pro mne velikou inspirací. Jeho narozením dostal můj život zase jiný rozměr, díky jemu jsem znovuobjevila jedinečnost filosofie Marie Montessori, pro níž jsem se nadchla. Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové. Jsem lektorem Emoční inteligence pro děti od 0-3 let. Absolvovala jsem kurz Respektovat a být respektován, kurzy Kritického myšlení. Dále jsem absolvovala řadu akreditovaných Montessori kurzů předškolní pedagogiky pro věk 0-3 a 3-6 a Asistentský AMI kurz pro děti 3-6 let. Cítím, že rozvoj a vzdělávání dětí, zejména ve věku od 0 do 6 let, má svůj důležitý smysl, neboť jsou v této době položeny základy emocionálních, sociálních i intelektuálních dovedností a schopností a v tom je Montessori metoda jedinečná.

Učitelka ve třídě Zvoneček

Petra Skotnicová

"Nikdo se nemůže vrátit a vytvořit nový začátek, ale každý může začít dnes a vytvořit nový konec. Je úžasné, co děti dokáží, když jim k tomu dáme příležitost."

Asistentka pedagoga