Lidé

MgA. Hana Pernická

Pracuji s dětmi již několik let a tato práce mě neskutečně baví a naplňuje. Montessori pedagogika mi dává smysl, který vidím ve třídě každý den - možnost rozvinout potenciál každého dítěte skrze připravené prostředí třídy a vidět spokojenost a štěstí v očích dítěte. Kromě několika českých Montessori kurzů a kurzu Respektovat a být respektován u manželů Kopřivových jsem absolvovala mezinárodně certifikovaný AMI diplomový kurz pro věk 3 - 6 u trenérky Eliny Rautasalo.

Ředitelka mateřské školy

Mgr. Veronika Kaštovská

Protože jsem humanitně založený člověk, rozhodla jsem se pro speciální pedagogiku na Ostravské univerzitě v Ostravě. Tento obor jsem absolvovala v roce 2013 státní magisterskou zkouškou. Dříve jsem se věnovala práci v rozvojových zemích i pedagogickému působení v Keni. Mám zkušenosti v oblasti bilingvního vzdělávání v České republice. Ráda cestuji a poznávám nová místa na vlastní pěst. Anglický jazyk mi umožňuje rozšiřovat obzory poznání a připadá mi, že předávat jej, je jedna velká a neskutečně zajímavá hra. Vedení a vzdělávání dětí je pro mě možností, jak nahlédnout do hlubin dětské duše, hledat a nalézt společnou řeč a vzájemně se obohacovat. Zajímá mě, co dětem přináší radost, ale i co je trápí. Při práci s dětmi považuji za důležité být důsledná, laskavá a otevřená. Je třeba oceňovat i drobné pokroky a vnímat děti jako individuality, ke kterým je třeba hledat cestu. Nerada vidím sobectví a konzumní způsob života. Líbí se mi citát Alberta Einsteina „Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“ Absolvovala jsem vzdělávací kurz Montessori pro věk 0 - 3. Na Montessori pedagogice je mi nejvíce blízké propojení skrze skutečný svět, uspokojení z práce, kterou děti vykonají, nejvíce však jemnost a úcta k lidem, věcem i přírodě, která dnes tolik všude chybí.

Zástupkyně ředitelky

Bc. Barbora Smolanová

Jsem nesmírně vděčná za životní zkušenosti, kterými jsem si mohla projít a které mě dovedly až k alternativnímu vzdělávání. Zpočátku jsem vědomosti nabírala studiem na Univerzitě Palackého v Olomouci v oboru Učitelství pro mateřské školy a působením v klasické mateřské škole. Jelikož mě vždy zajímala psychologie člověka, absolvovala jsem řadu dalších školení rozvíjejících potenciál dětí, mimo jiné i kurz Tanečně pohybové terapie v Olomouci. Absolvovala jsem mezinárodně certifikovaný kurz AMI - asistentský kurz pro věk 3 - 6 u trenérky Eliny Rautasalo. Montessori vzdělávání mě oslovilo svým respektujícím přístupem, ve kterém se pohlíží na kvality jedince a neupřednostňují se nedostatky. Je to pro mě další stupeň v mém hledání smysluplnosti. Díky této profesi jsem se začala dívat na svět jinýma očima a pochopila jsem, že musím nejdříve začít sama u sebe. Každý jsme originál a já bych ráda dala kus sebe, aby vše mohlo zapadnout do rozličnosti života.

Učitelka ve třídě Ptáček

Bethan Jennings

Jana Pešatová

Bc. Kamila Kopečná

Jsem v první řadě máma dvou báječných synů. Oba dva přispěli také k tomu, že se již více než 10 let intenzívně a s nadšením věnuji rozvoji dětského potenciálu. Své profesní zkušenosti s dětmi jsem zahájila praxí učitelky angličtiny v MŠ, ZŠ nebo jako dobrovolník v Miniškolce. Svou odbornost jsem postupně zvyšovala. Nejdříve studiem na VŠP v Hradci Králové, stipendiem na britské University of Hull. Později v rámci studia psychologie jsem absolvovala on-line studium Introduction to Psychology při kanadské University of Toronto nebo absolvovala semináře i školení v oblasti osobního rozvoje či talentů. V současné době studuji jednooborovou psychologii na VŠ Humanitas ve Vsetíně. Baví mě děti pozorovat, poznávat, objevovat jejich silné i slabé stránky a pracovat s nimi. Montessori pedagogika navíc koresponduje s mými osobními hodnotami, které ve svém životě zastávám a naplňuji. Laskavý, tolerantní a individuální přístup k dětem, umožňující svobodu volby a nabízející přirozený a tvůrčí rozvoj dětského potenciálu i práci s jeho limity, je mi proto velmi blízký.

Učitelka ve třídě Ptáček

Petra Skotnicová

"Nikdo se nemůže vrátit a vytvořit nový začátek, ale každý může začít dnes a vytvořit nový konec. Je úžasné, co děti dokáží, když jim k tomu dáme příležitost."

Asistentka pedagoga

Matouš Pokluda

Vždy jsem inklinoval k humanitním vědám, a proto jsem si vybral obor Pedagogické Lyceum. V rámci praxe jsem sbíral své první zkušenosti s prací s dětmi ve státní mateřské škole v Místku. Byl jsem velmi potěšen, když se mi po škole naskytla příležitost rozšířit si obzory na poli alternativního školství a sbírat nové zkušenosti právě tady v Campaně.

Školní asistent