Znovuotevření mateřské školy 8.4.2021, 18:46

Vážení rodiče,

společně s vámi sledujeme aktuální dění k situaci kolem otevření škol. Od pondělí 12. 4. je umožněna přítomnost dětí ve školce, které plní povinnou předškolní docházku (tj. děti které dosáhly do 31. 8. 2020 věku pěti let), dále děti rodičů IZS. Dětem rodičů IZS ve věku od 2 do 5 let je umožněna osobní přítomnost ve školce a jsou zařazeny do skupiny, ve které jsou vzdělávány děti, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

 

Pokud se rozhodnete své dítě do školky posílat, prosíme o následující:

 • Přihlaste si obědy na telefonním čísle 724 807 172, u paní učitelky Kaštovské nejpozději do pátku 9.4. 2021 do 14:00, v opačném případě nebudeme moci dítě v pondělí do školky přijmout.
 • Do školky své dítě přiveďte nejpozději v 8:00 + potřebujete čas na testování + 15min na vyhodnocení  AG testu na Covid (zákonní zástupci provádějí testování dětí). Po této hodině již děti do školky přijímat nebudeme (z důvodu zajištění testování).

Podrobné informace ohledně průběhu testování jsme zaslali na Vaše e-mailové adresy.

Děkujeme Vám za spolupráci a těšíme se na Vás.

Hana Pernická
jednatelka společnosti, ředitelka mateřské školy