Zápis do mateřské školy pro školní rok 2022/2023 20.4.2022, 13:20

Zápis dětí do mateřské školy bude probíhat od 2. května do 12. května 2022

Zápis dětí do mateřské školy bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Přihlášky dětí k zápisu do mateřské školy můžete podávat již nyní na: www.skolacampana.cz/prihlaska

Po přijetí žádosti vás pozveme k osobnímu pohovoru a prohlídce školky.

Kritéria pro přijetí do mateřské školy Campana ve školním roce 2022/2023

  • Sourozenec v mateřské škole, v miniškolce
  • Věk dítěte
  • Splnění všech zákonem stanovených kritérií (povinné očkování)
  • Individuální situace dítěte

TELEFON: +420 724 807 172

E-MAIL: veronika@skolacampana.cz