Přijímáme děti do Montessori Miniškolky, pro děti od 2 do 3 let 29.11.2022, 12:34

„Pomoz mi, abych to dokázalo samo.“

Prostředí Montessori Miniškolky je přizpůsobené potřebám nejmenších dětí, jejich vývoji, velikosti i síle. Vybavení třídy je plné aktivit a pomůcek, které dětem umožňují zdokonalovat se v praktických činnostech, péči o sebe i o prostředí a v poznávání světa kolem nás.

Přijímáme děti od 2 do 3 let, a to včetně dětí s pleny.

Co naše škola nabízí: 

  • Individuální přístup
  • Láskyplné a připravené prostředí
  • Práce s kvalitními, kompletními Montessori pomůcky
  • Výuka angličtiny v dopoledních blocích (formou básniček, písniček, říkanek, témata dle ročních období aj.)
  • Adaptační program při nástupu do miniškolky
  • Malý počet dětí ve třídě, 1 pedagog / max. 6 dětí.
  • Výlety ve spolupráci s mateřskou školou
  • Akce pro rodiče s dětmi, zapojení rodičů do programu mateřské školy (dílničky, pečení, Montessori kavárny aj.)

Do Montessori Miniškolky můžete děti přihlásit kdykoliv během roku a dle volné kapacity si zvolit počet navštěvovaných dní v týdnu.

V případě zájmu nás, pro bližší informace a osobní setkání, kontaktujte na info@skolacampana.cz popř. na čísle 732 691 631

Fotogalerie