Podzim v dětské skupině 31.12.2018, 15:44

Listopad i prosinec byly časem, kdy jsme s dětmi hodně pobývali venku, chodili jsme na procházky, hřiště i na školní zahradu. Každý den se děti věnovaly různým aktivitám z oblasti praktického života a smyslové výchovy, tvořily, malovaly a zdokonalovaly se ve své samostatnosti.
V dětské skupině byl listopad i časem příprav vánočního vystoupení pro rodiče.
Děti dopoledne připravily nepečené cukroví a pohoštění na adventní besídku. Odpoledne, po jejich vystoupení, které se nám všem moc líbilo, společně s rodiči tvořili vánoční dekorace, které si pak všichni odnesli domů. Děkujeme všem rodičům za příjemnou atmosféru tohoto adventního odpoledne.

Fotogalerie