Montessori pracovny pro rodiče s dětmi od 18 měsíců do 3 let – startujeme od ledna 2022 8.1.2022, 13:34

Montessori pracovna pro rodiče s dětmi od 18 měsíců do 3 let (90 minut)
Seznámení a práce s Montessori pomůckami, tematický blok aktivit

Lektoruje: Jana Pešatová (jana@skolacampana.cz)
Termíny a místnost: pondělí a úterý, vždy 8:30 – 10:00, 10:15 – 11:45, třída Montessori centra v 1. patře budovy

Začínáme v lednu 2022
Jednotlivé lekce budou otevřeny podle zájmu.

V pečlivě připraveném prostředí Montessori pracovny si mohou rodiče s dětmi vyzkoušet práci s Montessori pomůckami a materiálem. Věnujeme se zde především aktivitám praktického života, který zahrnuje spoustu činností z každodenního života jako je praní, zametání, umývání nádobí, zapínání, vkládání, příprava svačinky apod. Rozvíjíme u dětí smyslové vnímání, jemnou i hrubou motoriku, koordinaci oko – ruka, řečové, hudební i výtvarné dovednosti. Děti se učí soustředěné práci i dokončovat jednotlivé aktivity.

Součástí Montessori pracovny je i blok aktivit připravených k různým tématům se spoustou říkanek, písniček, pohybových a poznávacích her.

V průběhu pracovny mají rodiče možnost získat informace a podněty pro aktivity v domácím prostředí. Děti zde mají možnost zvykat si na kolektiv dětí a dospělých a rozvíjet komunikaci, své sociální kontakty a dovednosti.

Platba za kurz – 24 lekcí / 6.000 Kč

Kurz lze hradit ve dvou splátkách (I. část před započnutím kurzu – 3.000 Kč / 12 lekcí, II. část – 3.000 Kč / 12 lekcí), v ceně je zahrnuta i svačinka dětí.

Nabízíme i jednorázovou lekci, kterou je nutno si předem domluvit.  300 Kč / jednorázová lekce