Praktické informace

Přihláška do kroužku

Po rezervaci kroužku na adrese info@skolacampana.cz Vám zašleme přihlášku k vyplnění, popř. ji můžete vyplnit a odevzdat při Vaší první návštěvě kroužku. Přihláška musí být podepsaná zákonným zástupcem.

První lekci si můžete přijít vyzkoušet a poté se rozhodnout, zda-li chcete kurz navštěvovat.

Kurzovné

Platí se pololetně na účet 2301280260/2010. Jako variabilní symbol, prosím, uveďte datum narození Vašeho dítěte ve formátu DDMMRR a do zprávy pro příjemce napište název kroužku, jméno a příjmení dítěte. Děkujeme.