Praktické informace

Příhlaška do kroužku

Po rezervaci kroužku na adrese hana@skolacampana.cz obdržíte obratem přihlášku k vyplnění, popř. ji můžete vyplnit a odevzdat při Vaší první návštěvě kroužku. Přihláška musí být podepsaná zákonným zástupce.

Kurzovné

Platí se pololetně na účet 2301280260/2010. Jako variabilní symbol, prosím, uveďte datum narození Vašeho dítěte ve formátu DDMMRR a do poznámky napište název kroužku a jméno dítěte. Děkujeme.