Praktické informace

Příhlaška do kroužku

Po rezervaci kroužku na adrese hana@skolacampana.cz  Vám zašleme přihlášku k vyplnění, popř. ji můžete vyplnit a odevzdat při Vaší první návštěvě kroužku. Přihláška musí být podepsaná zákonným zástupce.

První lekci si můžete přijít vyzkoušet a po té se rozhodnout, zda-li chcete kurz navštěvovat.

Kurzovné

Platí se pololetně na účet 2301280260/2010. Jako variabilní symbol, prosím, uveďte datum narození Vašeho dítěte ve formátu DDMMRR a do zprávy pro příjemce napište název kroužku, jméno a příjmení  dítěte. Děkujeme.