Informativní schůzka pro zájemce o Montessori mateřskou školu 16.4.2018, 15:43


Informativní schůzka pro rodiče před zápisem dětí do Montessori mateřské školy Campana
– seznámení s principy pedagogiky Montessori
– oblasti vzdělávání pedagogiky Montessori
– režim dne v mateřské škole, průběh školního roku a další informace
– prostor pro Vaše dotazy