Dětská skupina

 

Montessori dětská podniková skupina Campana byla otevřena v září 2018. 

Jsme zapsaní v systému elektronické evidence Dětských skupin na http://evidence.mpsv.cz.

Informuji Vás o vývoji situace ohledně šíření Koronaviru. Dnes zasedl krizový štáb města a doporučil uzavření mateřských škol ve městě. Rada města rozhodla o jejich uzavření od pondělí 16. 3. Toto rozhodnutí bylo vyhodnoceno jako nevyhnutelné vzhledem k nemocným osobám ve městě. 

Dětská skupina bude uzavřena od 16. 3. Toto opatření bude trvat do odvolání.

Všichni rodiče mají nárok na ošetřovné.

Ošetřovné:

Pokud v souvislosti s opatřením Ministerstva zdravotnictví bude muset rodič pečovat o dítě mladší 10 let, pak zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 10 let.

Zaměstnanec – rodič má nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat.

Podrobnosti včetně tiskopisu, který potvrzuje škola, jsou k dispozici na https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf.

Nadále se doporučuje sledovat především webové stránky MZČR (http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html ) a krajských hygienických stanic (http://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy ), případně rovněž Státního zdravotního ústavu (http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov ).

Předpisy a pokyny vydávané na ochranu veřejného zdraví Ministerstvem zdravotnictví ČR či krajskými hygienickými stanicemi mají přednost před pravidly upravenými jinými zákony.

Základní informace

  • Montessori připravené prostředí
  • Provoz každý pracovní den pondělí – pátek
  • Otevírací doba 7:30 – 15:30
  • Max. 12 dětí ve skupině, 2 učitelky
  • Stravování – dopolední a odpolední svačinky, oběd, pitný režim po celý den
  • Pro děti od 2 let
  • Daňová sleva pro rodiče až 12 200,- za rok 2018 (za umístění dítěte do předškolního zařízení)

V případě dotazů či rezervace místa v dětské skupině se, prosím, obraťte na hana@skolacampana.cz.

Soubory ke stažení

Fotogalerie